ORGANIZATII INTERNATIONALE - NATO

N.AT.O. reprezintă legătura  transatlantică  prin  intermediul  căreia
securitatea Americii de Nord este în  permanentă  conexiune  cu  securitatea
Europei. Ea este manifestarea practică a efortului colectiv depus  de  către
membrii  săi  pentru  susţinerea  intereselor   lor   comune   în   problema
securităţii.
      Principiul fundamental care stă la baza Alianţei  este  un  angajament
comun  faţă  de  cooperarea  mutuală   între   statele   membre,   axat   pe
indivizibilitatea  securităţii  acestora.  Solidaritatea  şi  coeziunea  din
cadrul Alianţei susţin faptul că nici o ţară membră nu poate fi  forţată  să
se bazeze doar pe propriile  eforturi  naţionale  în  cazul  apariţiei  unor
ameninţări  asupra  securităţii  sale.  Fără  a  priva  statele  membre   de
drepturile şi obligaţiile  de  a-şi  asuma  responsabilităţile  suverane  în
domeniul apărării, Alianţa le ajută să-şi atingă obiectivele  de  securitate
naţională în urma unui efort colectiv.