PRINCIPIUL LEGALITATII IN SPATIUL ADMINISTRATIV EUROPEAN

                                   CUPRINS
INTRODUCERE ……………………………………………………… ……………………5
CAPITOLUL  I
      CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ADMINISTRAŢIEI   PUBLICE
      ŞI DREPTULUI  ADMINISTRATIV AL UNIUNII EUROPENE
1.       Delimitarea  conceptului  de  administraţie  publică   în   Uniunea
Europeană ……………..8
2.      Izvoarele dreptului administrativ european ……………………………………………12
2.1.   Izvoarele scrise …………………………………………………………………………12
3.      Conţinutul dreptului administrativ european …………………………………………..15
4.      Spaţiul Administrativ European, componentă a Spaţiului Public
European …………..19
4.1.   Convergenţe administrative europene ………………………………………………….21
4.2.     Elementele  componente   ale   Spaţiului   Administrativ   European
……………………….25
4.3.     Elementele  componente  ale  Spaţiului  Administrativ  European  în
legislaţia
          secundară ………………………………………………………………………………29
5.       Structura politico-administrativă a Uniunii Europene
…………………………………33
5.1.    Instituţiile politice ……………………………………………………………………...33
5.1.1. Organizarea şi funcţionarea Consiliului Uniunii Europene.  Componenţa
          Consiliului Uniunii Europene ………………………………………………………….33
5.1.2.   Structuri   de   lucru   a   ale   Consiliului   Uniunii   Europene
………………………………..34
5.1.3.  Atribuţiile Consiliului Uniunii Europene ……………………………………………..36
5.2.     Structurile administrative ……………………………………………………………..38
CAPITOLUL  II
      PRINCIPIUL LEGALITĂŢII ÎN SPAŢIUL  ADMINISTRATIV EUROPEAN
1.     Principiile care guvernează activitatea în Spaţiul Administrativ
European …………….42
1.1.  Explicaţii introductive …………………………………………………………………..42
1.2.  Încredere şi previzibilitate ………………………………………………………………45
1.3.  Deschidere şi transparenţă ………………………………………………………………48
1.4.  Răspunderea delictuală a administraţiei comunitare ……………………………………50
1.5.  Eficienţă şi eficacitate …………………………………………………………………...51
2.     Principiul legalităţii – principiul fundamental al organizării şi
funcţionării
        administraţiei publice ………………………………………………………………….52
2.1.  Originea şi evoluţia principiului ………………………………………………………52
2.2.     Conţinutul     şi     consecinţele     principiului     legalităţii
……………………………………..55
2.3.  Conţinutul principiului legalităţii ……………………………………………………..57
2.4.  Consecinţele principiului legalităţii …………………………………………………..58
2.5.  Limitele principiului legalităţii ……………………………………………………….60
2.5.1.   Puterea   discreţionară    a    administraţiei    şi    legalitatea
…………………………………60
2.5.2. Relaţia oportunitate – legalitate ……………………………………………………..62
CAPITOLUL  III
      LEGALITATEA ACTIVITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI PROTECŢIA
      CETĂŢENILOR ÎMPOTRIVA ABUZURILOR AUTORITĂŢILOR
1.    Aplicarea principiului legalităţii în statele Uniunii Europene.
       Drept comparat ………………………………………………………………………..66
1.1.  Aplicarea principiului legalităţii în Franţa ……………………………………………67
1.2.  Principiul legalităţii în Marea Britanie ……………………………………………….68
1.3.  Principiul legalităţii în Germania ……………………………………………………..69
1.4.  Principiul legalităţii în Italia ………………………………………………………….71
1.5.  Principiul legalităţii în Belgia …………………………………………………………72
1.6.    Principiul   legalităţii   în   Danemarca,   Grecia    şi    Irlanda
…………………………………72
1.7.  Principiul legalităţii în Luxemburg şi Olanda …………………………………………74
1.8.  Principiul legalităţii în Portugalia şi Spania …………………………………………...75
1.9.  Câteva concluzii ……………………………………………………………………….76
2.     Protecţia cetăţenilor prin dreptul administrativ în Uniunea
Europeană ……………….77
2.1.  În Franţa ……………………………………………………………………………….77
2.2.  În Anglia ………………………………………………………………………………78
2.3.  În Germania ……………………………………………………………………………79
2.4.  În Italia …………………………………………………………………………………80
2.5.  În Belgia ………………………………………………………………………………..81
2.6.  În Danemarca, Grecia şi Irlanda ……………………………………………………….82
2.7.  În Luxemburg şi Olanda ……………………………………………………………….84
2.8.  În Portugalia şi Spania …………………………………………………………………86
2.9.  Concluzii ……………………………………………………………………………….87
3.     Aplicarea principiului legalităţii în România ………………………………………….88
4.     Raporturile dintre legalitatea europeană şi legalitatea naţională
………………………92
CAPITOLUL  IV
      CONTROLUL LEGALITĂŢII ACTIVITĂŢII  ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
1.     Definirea şi scopurile controlului legalităţii activităţii
administraţiei publice ………….96
2.     Principalele forme ale controlului administraţiei publice
……………………………..98
2.1.  Controlul parlamentar …………………………………………………………………99
2.2.  Controlul jurisdicţional ………………………………………………………………100
2.3.  Controlul executivului ………………………………………………………………..101
2.4.  Controlul autorităţilor independente ………………………………………………….101
3.     Rolul controlului administrativ în asigurarea legalităţii
administraţiei publice ………103
3.1.  Noţiunea controlului administrativ ……………………………………………………103
3.2.  Obiectul controlului administrativ …………………………………………………….103
3.3.  Tipologia controlului administrativ …………………………………………………...104
4.     Controlul administrativ exercitat de către autorităţile independente
        de tip Ombudsman în statele Uniunii Europene ………………………………………110
4.1.  Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Ombudsman-ului …………………………………..110
4.2.  Definiţia Ombudsman-ului ……………………………………………………………112
4.3.  Caracteristicile Ombudsman-ului ……………………………………………………..112
5.     Controlul administrativ al acţiunii colectivităţilor locale
……………………………..113
5.1.  Exercitarea controlului administrativ în condiţiile respectării
        principiului autonomiei locale ………………………………………………………...115
CAPITOLUL  V
      CONCLUZII ……………………………………………………………………..117
BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………………124