PROBA PRIN DECLARATIA MARTORILOR

CUPRINS
INTRODUCERE ………………………………………... ………….....................  3
CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROBELE ………………...…  6
1. Definirea conceptelor ………………………………………………. …….…… 6
2. Reglementare ………………………………………………………………..….. 9
3. Clasificarea probelor ……………………………………………………..….….. 11
4. Subiectul şi obiectul probei ………………………………………………..…....  13
5. Sarcina probei ………………………………………………………………...… 16
6. Condiţii comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor
………..……18
7. Asigurarea probelor …………………………………………………………...... 22
CAP. II  PROBA PRIN DECLARAŢIA MARTORILOR     ………………………. 24
1. Noţiune şi importanţă ………………………………………………………......  24
2. Admisibilitatea probei    …………………………………………………….……. 26
    2.1. Regula prevăzută de alineatul 1 al art. 1191 C.civ. …………………….…..
28
    2.2. Actele juridice la care se referă dispoziţia din alin. 1 al art.
1191 c.civ …. .. 29
    2.3. Modul de determinare a valorii obiectului actelor juridice
…………….….. 30
    2.4. Cazuri excepţionale în care proba testimonială este inadmisibilă
       independent de valoarea actu1ui  juridic ……………………………………... 32
    2.5. Consecinţele schimbării de lege ferenda a plafonului valoric
pentru admisibilitatea probei cu martori …………………………………………………  33
   2.6.  Regula prevăzută în al. 2 al art. 1191 C.civ. ………………………………  35
           2.6.1. Domeniul de aplicare a regulii înscrise în art. 1192 al.
2 C.civ ……  37
   2.7. Excepţii de la dispoziţiile restrictive privind admisibilitatea
probei cu
      martori ……………………………………………………………………... 39
      2.7.1. Domeniul de aplicare a excepţiilor prevăzute de lege la
dispoziţiile
                     privind admisibilitatea probei testimoniale…………………………
40
      2.7.1.1. Începutul de dovadă scrisă. Condiţia existenţei unei scrieri
……… 42
      2.7.1.2. Condiţia provenienţei scrierii de la cel căruia i se opune
………… 44
      2.7.1.3. Condiţia ca scrierea să facă verosimil faptul pretins
      ………………48          2.7.2.    Începutul de dovadă prevăzut de art. 225
      C.proc.civ. …………...   51
      2.7.2.1. Imposibilitatea preconstituirii unui înscris ……………………….  52
      2.7.2.2. Alte cazuri de imposibilitate materială sau morală de
preconstituire
                        a unui înscris doveditor    ……………………………………… ….. 54
      2.7.3.     Imposibilitatea conservării înscrisului doveditor
preconstituit ….. 55
 2.8.  Proba obligaţiilor comerciale …………………………………………......... 57
 2.9. Dovada bunurilor proprii între soţi …………………………………… …….59
 2.10.Convenţiile asupra probei cu martori ……………………………………… 60
CAP. III
ADMINISTRAREA PROBEI CU MARTORI …………………………………  63
1. Propunerea martorilor ………………………………………………….............63
2. Încuviinţarea probei cu martori ………………………………………………..65
3. Persoane care pot fi ascultate ca martori ……………………………………...67
4. Prezentarea martorilor    ………………………………………………………...71
5. Ascultarea martorilor ………………………………………………………... 73
6. Sancţiunile ce se aplică martorilor care lipsesc sau refuză a depune ca
martor.78
CAP. IV
PUTEREA DOVEDITOARE A MĂRTURIEI ………………………………… 79
1. Principiul liberei aprecieri a mărturiei de către instanţa de judecată
………… 79
2. Buna-credinţă a martorului …………………………………………………… 80
3. Veridicitatea mărturiei   …………………………………………………………81       LISTA DE
ABREVIERI   …………………………………………………………86
BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………88