PROCURORUL IN PROCESUL PENAL

CUPRINS
Capitolul  I     6
Procurorul - reprezentant al Ministerului Public în apărarea ordinii de
drept 6
  1. Rolul activ al procurorului în activitatea de cercetare penală.      6
   1.1.Scurt istoric   6
   1.2.Principii de desfăşurare a activităţii Ministerului public   7
  2. Procurorul, titular de drepturi şi obligaţii în procesul penal 8
   2.1.Obligaţii cu caracter judiciar.  8
   2.2.Obligaţii cu caracter extrajudiciar   9
Capitolul II     10
Procurorul – participant în procesul penal   10
  1. Rolul procurorului în faza de urmărire penală  10
  2. Activitatea procurorului în faza de judecată   27
   2.1. Obligativitatea participării procurorului la şedinţa de judecată 29
   2.2. Rolul procurorului în căile ordinare de atac     39
   2.3. Activitatea procurorului în cadrul căilor extraordinare de atac  45
  3. Participarea procurorului în faza de executare a hotărârilor
  judecătoreşti   55
  4. Activitatea procurorului în cadrul procedurilor speciale  59
Capitolul  III   64
Modul de soluţionare a plângerilor contra actelor procurorului      64
Capitolul  IV    72
Drepturile şi îndatoririle procurorului 72
în calitate de magistrat     72
Capitolul  V     74
Aspecte din practica judiciară privind activitatea procurorului în cadrul
procesului penal 74
  A.Restituirea cauzei procurorului     74
  B. Rechizitoriu. Confirmarea de catre prim-procurorul parchetului 76
  C. Recurs. Limite de admisibilitate   76
  D. Competenţa după calitatea persoanei. Lipsa de relevanţă a faptului ca
  infracţiunea nu are legatură cu funcţia deţinută de inculpat 78
Bibliografie     79
  I.Tratate. Cursuri. Monografii   79
  II.Acte normative    79