REFUGIATII SI CETATENII STRAINI

CUPRINS:
INTRODUCERE 2
I. Concepte 2
II. Explicaţii ale fenomenului imigraţionist 4
  Date statistice      5
  Evoluţii ale imigraţiei postbelice    7
  Instrumente juridice pentru gestionarea problemei      8
III. CETÃŢENII STRÃINI ÎN ROMÂNIA 12
  Cadrul legislativ de reglementare a imigraţiei   12
IV. STRÃINII ÎN ROMÂNIA – DATE GENERALE 16
  Intrarea  16
  Şederea strãinilor în România   16
  Şederea permanentã / stabilirea domiciliului     19
V. DREPTURILE STRÃINILOR ÎN ROMÂNIA     21
VI. OBŢINEREA CETÃŢENIEI ROMÂNE   26
VII. REFUGIAŢII – STATUT ŞI DREPTURI    31
  Statistici şi problematicã 32
VIII. COMUNITÃŢI ŞI GRUPURI ETNICE      37
  Arabii şi musulmanii 37
  Turcii    42
  Kurzii    44
  Iranienii 45
  Chinezii  46
  Alte grupuri de strãini în România    49
IX. CETÃŢENII MOLDOVENI      50
X. STRÃINII – UN PERICOL REAL?    54
XI. IMIGRAŢIA ILEGALÃ ÎN ROMÂNIA  56
  Politici publice     59
XII. CONCLUZII ŞI RECOMANDÃRI     62
BIBLIOGRAFIE     67