REGIMUL JURIDIC AL FILIATIEI FATA DE TATA IN DREPTUL ROMAN

INRODUCERE..................................................................
................................ 3.
CAPITOLUL  I.  FILIAŢIA FAŢĂ DE TATĂ A COPILULUI DIN CĂSĂTORIE
      Sec. 1. Prezumţia de
      paternitate............................................................
      ... 4.
      Sec.2. Timpul legal al
      concepţiei.............................................................
       7.
      Sec.3. Conflictele de
      paternitate............................................................
      . 10.
      Sec.4. Tăgăduirea paternităţi din
      căsătorie............................................ 13.
      Sec.5. Contestarea filiaţiei din
      căsătorie................................................ 23.
CAPITOLUL II.  FILIAŢIA FAŢĂ DE TATĂ A COPILULUI DIN AFARA  CĂSĂTORIEI
      Sec. 1. Precizari
      prealabile.............................................................
      ........ 25.
      Sec. 2. Recunoaşterea de
      paternitate.......................................................27.
      Sec. 3. Contestarea recunoaşterii de
      paternitate......................................33.
      Sec. 1. Nulitatea sau anularea recunoaşterii de
      paternitate.....................36.
      Sec. 4. Stabilirea paternităţi prin acţiune în justiţie
      .............................. 38.
BIBLIOGRAFIE................................................................
............................. 52.