REGIMUL JURIDIC AL SOCIETATII

CUPRINS
Introducere. ……………………………………………………………….pag.4
Capitolul    I:   Noţiunea   şi   trăsăturile   societăţii   cu   răspundere
limitată...pag.6
      I 1. Reglementări privind societăţile comerciale…………...………..pag.6
      I 2. Particularităţile societăţii cu răspundere limitată ……………….pag.8
      I 3. Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei societăţii comerciale  cu
răspundere limitată …………………………………………………………pag.9
      I 4. Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic …………..…pag.10
Capitolul II : Constituirea societăţii cu răspundere limitată………….pag.14
       II   1.  Actul  constitutiv  al  societăţii  cu  răspundere  limitată
……...…pag.14
      II 2.Condiţiile de fond şi de formă cerute pentru  încheierea  actului
constitutiv al societăţii comerciale cu răspundere limitată …………….…pag.16
          II 3.Elementele specifice ale actului  constitutiv  al  societăţii
cu răspundere limitată …………………………………………………….……………...pag.19
     II  4.Clauzele  actului  constitutiv  al  societăţii   cu   răspundere
limitată.pag.25
Capitolul    III:Procedura    constituirii    societăţii    cu    răspundere
limitată.pag.36
      III 1. Întocmirea  actului constitutiv  al  societăţii  cu  răspundere
limitată …………………………………………………………………………….pag.36
      III 2. Înmatricularea societăţii ……………………………………..pag.38
 Capitolul IV : Organele societăţii cu răspundere limitată ………...…pag.47
      IV  1. Precizări prealabile ………………………………………….pag.47
      IV  2. Adunarea asociaţilor ……………………………………...…pag.47
     IV 2.1. Convocarea adunării asociaţilor …………………………...pag.51
     IV 2.2. Şedinţa adunării asociaţilor ………………………………..pag.54
     IV 2.3. Hotărârile adunării asociaţilor ……………………………..pag.56
        IV    3.   Administratorii   societăţii   cu   răspundere   limitată
…………...pag.59
     IV 3.1. Exercitarea funcţiei de administrator ………………………pag.67
     IV   4.  Controlul  gestiunii  societăţii   cu   răspundere   limitată
…..……pag.76
     IV 4.1. Cenzorii societăţii cu răspundere limitată ………………....pag.76
     IV 4.2. Dreptul de control  asupra  gestiunii  exercitat  de  asociaţi
.….pag.81
Concluzii …………………………………………………………………pag.83
Bibliografie ……………………………………………………………....pag.86
Anexe …………………………………………………………………….pag.90