Regulamentului de organizare si functionare al Directiilor Generale ale Finantelor Publice judetene

Cap.I                           Dispozitii                          generale
                  pag.  1
Cap.II  Conducerea  directiei  generale  a  finantelor   publice   judeteana
pag.  5
Cap.III Principalele atributii, competente si responsabilitati ce revin
compartimentelor din aparatul propriu al directiei generale a finantelor
publice    pag.  9
  A.   Directia   metodologie   si   administrarea   veniturilor   statului
     pag.  9
  B.      Directia      trezorerie      si      contabilitate       publica
         pag. 36
  C.               Directia               controlului                fiscal
         pag. 46
  D.                            Garda                            Financiara
         pag. 59
  E.                Directia                servicii                interne
         pag. 65
  F.                         Servicii                          independente
     pag. 78
   -  Comp.  analiza,  sinteza,  rapoarte  si   relatii   cu   mass   media
         pag. 78
   -      Serviciul      de       control       si       audit       intern
         pag. 79
   -  Comp.  de  solutionare   a   contestatiilor   pentru   audit   intern
         pag. 83
   -               Serviciul                (biroul)                juridic
                  pag. 84
   -       Serviciul       (biroul)       solutionarea       contestatiilor
         pag. 85
   -    Serviciul    (biroul)     tehnologia     informatiei     financiare
         pag. 87
Cap.IV    Atributii    comune    tuturor     structurilor     organizatorice
         pag. 93
Cap.V Atributiile, competentele si raspunderile cu caracter general ce
revin
           sefilor de compartimente
         pag. 94
Cap.VI                           Dizpozitii                           finale
         pag. 96