STATUL SI ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA IN TIMPUL REGELUI CAROL AL II-LEA

CUPRINS
INTRODUCERE
Capitolul I: Regele  Carol  al  II-lea  şi  viaţa  politică  în  România  în
           perioada 1930-1940
              1. Omul Carol al II-lea
              2. Carol al II-lea – prinţ şi rege
              3. Constituţia din 1923 – bază  a  regimului  politic  carlist
                 până în 1938
              4. Mişcarea politică pentru ascensiune şi revenirea la tron  a
                 lui Carol al II-lea
Capitolul II: Statul în perioada 1930-1940
           2.1.  Activitatea  parlamentară  şi   guvernamentală.   Evoluţia
                 instituţiilor statului
           2.2.   Confruntările  dintre   forţele   democratice   şi   cele
                 dictatoriale
           2.3.  Dinamica partidelor politice
           2.4.  Abdicarea lui Carol al II-lea
Capitolul III: Adminisitraţia publică centrală în timpul lui  Carol  al  II-
                    lea
           3.1. Alegerile parlamentare din decembrie 1937  şi  consecinţele
        lor
           3.2. Constituţia din februarie 1938
                 1. Dreptul constituţional
                        1. Regele
                        2. Parlamentul
                        3. Guvernul
                 2. Dreptul administrativ
Concluzii
BIBLIOGRAFIE
72 PAGINI