STATUTUL PERSONALULUI VAMAL

 3.2. Incompatibilităţi
                 Exercitarea funcţiilor publice de execuţie sau de ocnducere
   în  cadrul  Autorităţii  Naţionale  a  Vămilor  este   incompatibilă   cu
   funcţiile,  activităţile  şi   raporturile   ierarhice   precum   şi   cu
   îndeplinirea atribuţilor prevăzute pentru activitatea  de  comisionar  în
   vamă.
                                  Concluzii
                        Observăm   că   Statutul   personalului   vamal   nu
   reglementează  răspunderea  disciplinară  a  funcţionarilor  publici  din
   cadrul  acestei  autorităţi.   Astfel,  nu   sunt   precizate   abaterile
   disciplinare,  sancţiunile   disciplinare,   procedura   disciplinară   –
   constituirea comisiilor de disciplină – cine aplică aceste discipline  şi
   căile de atac  împotriva sancţiunii disciplinare aplicate.
             Dacă  ar  fi  reglementată  răspunderea  juridică   a   acestor
   funcţionari publici, ar trebuie să