STRUCTURA DE STAT FINLANDA

                                   Cuprins
|CAPITOLUL 1    STATUL FINLANDA                                             |   |
|Descriere                                                                  |1  |
|Istoria Finlandei                                                          |2  |
|Geografia Finlandei                                                        |4  |
|1. 4      Economia Finlandei                                               |4  |
|CAPITOLUL II    ISTORICUL STRUCTURII DE STAT                               |9  |
|2.1  Statul- forma superioara de organizare a societatii                   |9  |
|    2.2 Caracteristicile statului                                          |10 |
|         2.2.1 Teritoriul                                                  |10 |
|2.2.2 Populatia                                                            |11 |
|2.2.3 Autoritatea (puterea) politica exclusiva sau suveranitatea.          |   |
|    2.2.4 Suveranitatea                                                    |12 |
|CAPITOLUL III  STRUCTURA DE STAT IN FINLANDA                               |   |
|3.1 Sistemul administrativ                                                 |19 |
|         3.2.1 Autoritatea juridica                                        |19 |
|         3.2.2 Autoritatea legislativa                                     |20 |
|         3.2.3 Autoritatea executiva                                       |23 |
|         3.2.4 Reprezentarea administratiei centrale la nivel local        |27 |
|         3.2.5 Regiuni administrative                                      |29 |
|         3.2.6 Avocatul Poporului                                          |31 |
|         3.2.7 Partidele reprezentative                                    |32 |
|3.2  Tabloul structurii de stat in  Finlanda                               |33 |
|3.3  Finlanda – Presedinte Uniunii Europene                                |36 |
| CAPITOLUL IV POLITICI  GUVERNAMENTALE  FINLANDEZE                         |   |
|4.1 Principalele trăsături ale sistemului politic finlandez                |37 |
|4.2 Organizarea Admininistraţiei Publice                                   |39 |
|4.3 Forumuri de politică guvernamentală                                    |40 |
|4.4 Modelul finlandez de politică şi coordonare                            |41 |
|4.5 Rolul Cabinetului Primului Ministru (CPM)                              |42 |
|CAPITOLUL V EVALUAREA IMPACTULUI BUGETAR ÎN POLITICILE PUBLICE IN FINLANDA |   |
|5.1. Cadrul politicii fiscale                                              |43 |
|5.2. Procesul de stabilire a bugetului                                     |43 |
|5. 3. Personaje principale în procesul de  stabilire a bugetului           |44 |
|5.4. Procedura de evaluare a impactului                                    |45 |
|5.5 Rezultatele procesului de stabilire a  bugetului şi evaluarea          |46 |
|impactului                                                                 |   |
|                                                                           |   |
|CAPITOLUL VI  RELATII FINO- SCANDINAVE                                     |   |
|6.1   Istoria relatiilor fino-scandinave                                   |48 |
|     6.1.1 Relaţiile fino – suedeze                                        |48 |
|     6.1.2. Finlanda şi Blocul Nordic                                      |51 |
|Relatiile fino-scandinavice contemporane                                   |53 |
|      6.2.1  Asociatia Economica A Liberului Schimb (AELS)                 |53 |
|      6.2.2 Acordul Schengen                                               |54 |
|CAPITOLUL VII  STUDIU COMPARATIV AL STRUCTURII DE STAT A TARILOR SCANDINAVE|   |
|7.1 Forma de guvernamant                                                   |56 |
|        7.1.1 Danemarca                                                    |56 |
|   7.1.2 Suedia                                                            |57 |
|   7.1.3 Norvegia                                                          |58 |
|7.2 Autoritatea juridica                                                   |59 |
|       7.2.1 Danemarca                                                     |59 |
|       7.2.2 Suedia                                                        |60 |
|       7.2.3 Norvegia                                                      |61 |
|7.3  Autoritatea legislativa                                               |62 |
|   7.3.1 Danemarca                                                         |62 |
|        7.3.2 Suedia                                                       |63 |
|        7.3.3 Norvegia                                                     |64 |
|7.4  Autoritatea executiva                                                 |65 |
|        7.4.1 Danemarca                                                    |65 |
|        7.4.2 Suedia                                                       |67 |
|7.          7.4.3 Norvegia                                                 |68 |
|Administratia centrala la nivel local                                      |69 |
|Danemarca                                                                  |69 |
|Suedia                                                                     |71 |
|7.5.3 Norvegia                                                             |71 |
|Avocatul poporului si partidele reprezentative                             |72 |
|Danemarca                                                                  |72 |
|Suedia                                                                     |73 |
|Norvegia                                                                   |74 |
|ANEXA STRUCTURA DE STAT A FINLANDEI COMPARATIV CU ALTE STATE SCANDINAVE    |   |
                                Bibliografie
1. Ioan Alexandru - Drept administrativ comparat, Editia a II a revazuta  si
adaugita, Editura Lumina Lex, 2003
2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan - Introducere in Teoria Generala a  Dreptului
–Autoritatea politica exclusiva, Editura ALL Beck , Bucuresti 1993
3. Anca Lucia Radulescu, Ion Corbeanu – Teoria Generala  a  Dreptului  (note
de curs)-Puterea statului
4. Gabriela  Stanciulescu,  Armenia  Androniceanu  -  Sisteme  comparate  de
administratie publica europeana, Editura Economica, Bucuresti 2003
5.   Genoveva   Vrabie,   Sofia   Popescu   -Teoria    Generala    Dreptului
-Caracteristica statului,  Editura Stefan Procopiu, Iasi 1995;
www.statul.com_ drept – Statul ca forma de organizare a societatii
http://ro.wikipedia
http://ro.Finlanda_istoria
http://ro.wikipedia_Partidul_Social_Democrat
http://ro.wikipedia.org/W/Economia_Finlandei
http://ro.wikipedia.org/W/Geografia_Finlandei
http://ro.wikipedia_regiuni administrative
        UNIVERSITATEA „VALACHIA” TARGOVISTE
  FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE, SOCIALE  SI  POLITICE ”YOLANDA EMINESCU”
                            LUCRARE DE DISERTATIE
                        STRUCTURA DE STAT IN FINLANDA
 Coordonator:
Lector Univ. Dr. IVANOFF IVAN VASILE
                                       Masterand:
                             Specializarea : Administratie publica europeana
                                 TARGOVISTE