VICIILE DE CONSIMTAMANT

CUPRINS
 CAPITOLUL  I  - CONSIDERATII GENERALE
     1. Actul juridic civil. Notiune si reglementare…………………………pag.3 - 5
     2. Clasificarea actelor juridice………………………………………….pag.5 - 6
     3. Conditiile actului juridic civil
           1.  Definitia  si  clasificarea  conditiilor   actului   juridic
              civil…..…...pag.6 - 7
           2. Capacitatea de a incheia actul juridic civil………………………..pag.8
     4. Corelatia dintre capacitate si discernamant…..……………………….pag. 9
     5. Obiectul actului juridic civil…………………………………………pag.9 -10
     6. Cauza actului juridic civil……...……………………………………pag.10-11
     7. Consimtamantul – conditie de validitate a actului juridic civil
           1. Corelatia dintre consimtamant si vointa juridica……………..pag.11-
              14
           2. Definitia consimtamantului…………………………………........pag.14
           3. Cerintele valabilitatii consimtamantului...……………………pag.15-19
CAPITOLUL II – EROAREA –CA VICIU DE CONSIMTAMANT
     1. Definitie si reglementare ……………………………………...…pag.20
     2. Clasificare…..…………………………………………………pag.21-26
     3. Structura erorii…………………………………………………..pag.26
     4. Cerintele erorii………………………………………………..pag.26-27
     5. Practica judiciara…………………………………………….pag.28-30
CAPITOLUL III – DOLUL –CA VICIU DE CONSIMTAMANT
     1. Definitie si reglementare………………………………………..pag.31
     2. Clasificare………………………………………………………..pag.32
     3. Structura dolului…………………………………………..…pag.32-33
     4. Cerintele dolului……………………………………………...pag.33-37
     5. Domeniul de aplicare………………………………………….….pag.38
     6. Proba dolului……………………………………………………...pag.38
     7. Sanctiunea dolului………………………………………………...pag.38
     8. Comparatie intre dol si eroare……………………………......pag.38-39
     9. Practica judiciara……………………………………………...pag.39-40
CAPITOLUL IV - VIOLENTA – CA VICIU DE CONSIMTAMANT
        1. Definitie si reglementare……………………………………….pag.42-43
        2.   Clasificare………………………………………………………pag.43-46
        3.   Structura violentei……………………………………………...pag.46-52
        4.   Proba violentei……………………………………………………...pag.53
        5.   Sanctiunea violentei………………………………………………..pag.53
            6.   Practica judiciara………………………………………………pag.54-56
CAPITOLUL V – LEZIUNEA – CA VICIU DE CONSIMTAMANT
        1. Definitie si regementare…………………………………………… pag.57-59
        2. Structura leziunii………………………………………………………pag.59
        3. Conditiile leziunii………………………………………………………pag.60
        4. Dovada si sanctiunea leziunii………………………………………….pag.60
        5. Domeniul de aplicare……………………………………………….pag.60-61
CONCLUZII …………………………………………………………………….pag.62-63
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………...……………pag.64-65