UNIUNEA EUROPEANA SI COOPERAREA IN BAZINUL MEDITERANEI

                                   CUPRINS
Introducere
Cap I Uniunea Europeanî – Prezent şi perspective
         o Uniunea Europeanî – conţinut şi mecanisme  de  funcţionare  ……….
           ………………………………………………...……. 1
         o Tratatul de la Maastricht – piatrî de hotar pe calea  integrării
           Europene……………………………………………………... 5
         o Necesitatea consolidării Uniunii Europene…………...……. 14
Cap. II Uniunea Europeanî şi relaţiile mediteraneene
      2.1.  Strategii de integrare europeană ………………………...…. 20
      2.2.  Conţinutul şi etapele asocierii ţărilor mediteraneene la
                     Uniunea Europeanî ………………………………..……… 24
         ▪ Acordul de  asociere  al  Greciei  şi  aderarea  sa  la  Uniunea
           Europeanî                …………………………………………………..                26
         ▪ Aderarea Spaniei şi Portugaliei………. …………………… 27
Cap.  III  MEDA  –  Principalul  instrument  de  cooperare  dintre   Uniunea
Europeanî şi ţările mediteraneene
      3.1.  Parteneriatul Euro – mediteranean………………………….. 36
         o Conţinutul şi obiectivele programului MEDA………….…. 43
         o    Cadru    juridic    ce    reglementează    programul     MEDA
           …………………………………………………………….... 48
Cap. IV Relaţiile Marocului cu ţările Uniunei Europeene
      4.1.  Acordurile  Maroc  –  C.E.E.  dintre  1969  –  1996-  conţinutil
      acordurilor……………………………………………………..….. 54
         o    Acordul    de    asociere    Maroc-     Uniunea     Europeanî
           (1996)………………………………………………….……. 63
 -      4.2.1. Prevederile comerciale………………………………………63
      4.2.2.     Prevederile cooperîrii financiare…………………………… 66
      4.2.3.Cooperarea Maroc – Uniunea Europeanî în domeniul     pescuitului
      maritim……………………………………………...… 68
         o Relaţiile Marocului cu ţările Magherebului………………… 72
      4.3.1. Scurt istoric……………………………………………...…. 72
      4.3.2. Schimburile comerciale  dintre  Matoc  şi  celelalte  ţîri  ale
      Maghrebului……………………………………………………..... 73
      Concluzii
      Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu