Analiza sistemului cibernetic al economiei de piaţă

                                   Cuprins
|Introducere : Importanţa forţei de muncă în strategiile de       |1    |
|dezvoltare                                                       |     |
|Capitolul 1 : Piaţa forţei de muncă. Prezentare generală         |3    |
|          1.1. Piaţa forţei de muncă. Caracteristici             |3    |
|          1.2. Oferta şi cererea de muncă                        |5    |
|          1.3. Echilibrul pe piaţa forţei de muncă               |15   |
|          1.4. Indicatorii numărului şi structurii forţei de     |23   |
|muncă                                                            |     |
|          1.5. Teorii privind funcţionarea pieţei forţei de muncă|27   |
|          1.6. Şomajul : cauze, tipuri de şomaj şi măsuri de     |34   |
|diminuare a           şomajului                                  |     |
|Capitolul 2 : Modele cibernetice ale pieţei forţei de muncă      |37   |
|          2.1. Model pentru şomajul involuntar                   |37   |
|          2.2. Modelul teoriei clasice                           |41   |
|          2.3. Modelul Enke                                      |44   |
|          2.4. Funcţia de producţie Cobb – Douglas               |45   |
|          2.5. Curba Phillips                                    |46   |
|          2.6. Modelul cvasiofertă – cvasicerere                 |47   |
|          2.7. Legea lui Okun                                    |49   |
|          2.8. Curba lui Beveridge                               |49   |
|Capitolul 3 : Analiza sistemului cibernetic al economiei de piaţă|50   |
|          3.1. Sistemul de producţie                             |50   |
|          3.2. Sistemul raportului cerere – ofertă de produse şi |53   |
|servicii                                                         |     |
|          3.3. Piaţa forţei de muncă                             |56   |
|          3.4. Subsistemul preţuri – costuri – profitabilitate   |60   |
|          3.5. Subsistemul pieţei bunurilor şi serviciilor       |63   |
|          3.6. Subsistemul pieţelor financiare                   |66   |
|          3.7. Modelul cibernetic complet                        |68   |
|Capitolul 4 : Studiu de caz                                      |72   |
|          4.1. Mecanismul feedback al reglării pieţei forţei de  |72   |
|muncă                                                            |     |
|          4.2. Aplicaţia                                         |74   |
|Concluzii                                                        |79   |
|Bibliografie                                                     |81   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu