CONTABLITATII DE GESTIUNE SI CALCULATIEI COSTURILOR

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI
           FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
                             LUCRARE DE DIPLOMĂ
                   ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE
                  ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR LA SC GELMI SA
Coordonator ştiinţific:
                                                                  Absolvent:
                                   CUPRINS
 Model de organizare a contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor
                      în condiţiile metodei pe comenzi
CAPITOLUL I
Probleme de bază privind organizarea contabilităţii de gestiune şi
calculaţiei costurilor
 1. Premisele organizării calculaţiei
 2. Costul producţiei
 3. Locul şi rolul informaţiilor privind costurile de producţie în
    activitatea SC GELMI SA
 4. Principii de organizare a contabilităţii de gestiune şi calculaţia
    costurilor
 5. Clasificarea cheltuielilor de producţie şi importanţa acestora pentru
    organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţie a costurilor
 6. Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte
CAPITOLUL II
Prezentarea SC GELMI SA şi a metodei de calculaţie folosite
2.1. Caracteristici tehnice, organizatorice şi economice ale SC GELMI SA
2.2. Factorii de organizare a contabilităţii de gestiune şi calculaţie a
costurilor
2.3. Prezentarea metodei de calculaţie folosită de SC GELMI SA
CAPITOLUL III
Antecalculul costurilor de producţie la SC GELMI SA
3.1. Elaborarea antecalcului costurilor de producţie privind producţia
industrială la SC GELMI SA
3.2. Elaborarea antecalcului costurilor privind producţia industrială la SC
GELMI SA
CAPITOLUL IV
Organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţie a costurilor la SC
GELMI SA
4.1. Organizarea postcalcului şi a sistemului de documente primare
4.2. Organizarea contabilităţii de gestiune privind cheltuielile de
producţie
      4.2.1. Organizarea contabilităţii cheltuielilor cu consumul de materii
prime şi materiale directe
      4.2.2. Organizarea contabilităţii cheltuielilor privind salariile
directe, CAS şi protecţia socială aferentă
      4.2.3. Organizarea contabilităţii de gestiune privind cheltuielile
indirecte de producţie
      4.2.4. Organizarea contabilităţii de gestiune privind cheltuielile
secţiilor auxiliare
      4.2.5. Organizarea contabilităţii de gestiune privind cheltuielile
generale de administraţie
4.3. Decontarea contravalorii producţiei secţiilor auxiliare livrată pentru
necesităţile secţiei de bază
4.4. Repartizarea cheltuielilor indirecte de producţie
4.5. Repartizarea cheltuielilor generale de administraţie
4.6. Contabilitatea produselor finite obţinute din procesul de producţie
4.7. Determinarea cantitativă şi valorică a producţiei în curs de execuţie
şi reflectarea acesteia în contabilitate
4.8. Calculul costului efectiv al producţiei obţinute şi decontarea
acesteia
CAPITOLUL V
Analiza îndeplinirii indicaţiilor privind costurile de producţie
5.1. Analiza situaţiei generale a principalilor indicatori privind
costurile de producţie
5.2. Analiza costurilor de producţie pe produs
CAPITOLUL VI
Posibilităţi de perfecţionare a contabilităţii de gestiune şi calculaţie a
costurilor la SC GELMI SA
6.1. Posibilităţi de perfecţionare a metodei de organizare a contabilităţii
de gestiune şi calculaţie a costurilor
6.2. Posibilităţi de perfecţionare a documentelor primare şi circuitul lor
conform metodei standard-cost
6.3. Posibilităţi de perfecţionare a organizării evidenţei operative a
cheltuielilor de producţie conform cerinţei metodei de calculaţie standard-
cost

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu