EXPOZITII INTERNATIONALE

CUPRINS
       CAPITOLUL I – Manifestări expoziţionale interne şi internaţionale  –
 forme moderne de cucerire a pieţelor.
          1. Conceptul de acţiune promoţională.
          2. Tipuri de manifestări expoziţionale.
          3. Conceptul de expoziţie.
          4. Conceptul de salon comercial.
          5. Clasificarea manifestărilor expoziţionale.
       CAPITOLUL  II  –  Participarea  la  manifestările  expoziţionale   –
condiţie fundamentală în promovarea firmei.
          1. Participarea  la  târguri  şi  expoziţii,  parte  componentă  a
             funcţiei de comunicare.
          2. Mediu de comunicare pluridimensional, multisenzorial.
          3. Avantajele participării.
          4. Selectarea modalităţii optime a participării.
          5. Publicitate şi reclamă eficiente.
          6. Avantaje şi limite ale târgurilor.
          7. Legislaţie. Cadru juridic şi contractual.
      CAPITOLUL III – Organizatorii târgurilor şi expoziţiilor.
        1. Tipurile organizatorilor de târguri.
        2. Principalele faze ale pregătirii, realizării şi dezvoltării unui
           târg.
        3. Determinarea factorilor principali şi planificarea târgului.
        4. Stabilire şi dezvoltarea relaţiilor cu participanţii.
            1. Stabilirea relaţiilor.
            2. Realizarea târgului.
        5. Factori determinanţi ai succesului unui târg.
            1. Factori cantitativi.
            2. Factori calitativi.
      CAPITOLUL IV – Expozanţii şi vizitatorii.
     1. Evaluarea şi definitivarea obiectivelor privind participarea la
             târguri.
     2. Obiectivele expozanţilor.
     3. Obiectivele vizitatorilor profesionali.
     4. Obiectivele organizatorilor de târguri.
      CAPITOLUL V – Concluzii
          1. Rolul şi  importanţa  târgurilor  şi  expoziţiilor  interne  şi
             internaţionale în promovarea comerţului.
          2. Propuneri  de  măsuri  şi  acţiuni  menite  să  asigure  succes
             manifestării expoziţionale.
              2.1. Atragerea de vizitatori la manifestările expoziţionale.
              2.2.   Activităţi   pe    timpul    derulării    manifestării
          expoziţionale.
       STUDIU DE CAZ
Bibliografie
65 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu