FINANCIARA A INTREPRINDERII SI COMPONENTELE ACESTEIA

                                   Cuprins
                                Introducere.
Capitolul  I.  Activitatea  financiară  a  întreprinderii  şi   componentele
acesteia.
      1.1. Prezentarea întreprinderii.
            1.1.1. Cadru legal.
            1.1.2. Scurt istoric.
            1.1.3. Scop. Obiect de activitate.
            1.1.4. Capitalul social.
      1.2. Structura organizatorică a întreprinderii.
      1.3. Principalele atribuţii ale compartimentului financiar-contabil.
      1.4. Veniturile întreprinderii.
      1.5. Cheltuielile întreprinderii.
      1.6. Profitabilitatea întreprinderii.
Capitolul II. Bilanţul contabil.
      2.1. Bilanţul contabil – generalităţi.
      2.2. Structura bilanţului contabil.
      2.3. Principalele corelaţii reflectate în bilanţul contabil.
      2.4. Interpretarea financiară a bilanţului contabil.
Capitolul III. Analiza echilibrului financiar.
      3.1. Analiza patrimoniului net.
      3.2. Analiza corelaţiei fondului de rulment cu activele circulante.
      3.3. Indicatori privind evoluţia fondului de rulment.
      3.4. Analiza  creanţelor  şi  obligaţiilor  în  sistemul  echilibrului
financiar.
      3.5. Analiza lichidităţii.
      3.6. Analiza solvabilităţii şi a capacităţii de plată.
      3.7. Analiza echilibrului economico-financiar.
Capitolul IV. Analiza soldurilor intermediare de gestiune.
      4.1. Cifra de afaceri.
            4.1.1. Analiza dinamicii cifrei de afaceri şi structurii ei.
            4.1.2. Analiza cifrei de afaceri sub aspect factorial.
      4.2. Valoarea adăugată.
      4.3. Excedentul brut de exploatare.
      4.4. Profitul exploatării.
      4.5. Profitul curent şi profitul net.
Capitolul V. Riscul financiar.
      5.1. Analiza riscului financiar pe baza metodei pragului de
          rentabilitate.
      5.2.  Explicarea  factorială  a  rentabilităţii  financiare,  pe  baza
          punerii în evidenţă a efectului de levier.
       5.3. Riscul financiar la S.C. CONFORT S.A.
      Capitolul VI. Analiza rentabilităţii.
       6.1. Analiza factorială a rezultatului exploatării.
      6.2. Pragul de rentabilitate şi intervalul de siguranţă.
      6.3. Analiza pe baza ratelor de rentabilitate.
      Capitolul VII. Concluzii şi propuneri.
      Bibliografie.
      Anexe:
      Bilanţ Contabil,
      Contul de profit şi pierderi.
      Organigrama S.C. CONFORT S.A.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu