imbunatatire a resurselor materiale la SC

                                  CUPRINS:
Introducere 3
CAPITOLUL I 7
RESURSELE MATERIALE ŞI FOLOSIREA LOR ÎN PROCESUL DE PRODUCŢIE      8
  I.1 Resursele materiale – “substanţa principalã” a produsului finit   8
  I.2. Competitivitatea – etalon al normelor de consum  9
  I.3. Normele de consum – indicator de consum şi valorificare a   10
  utilizării resurselor materiale      10
  I.4 Clasificarea normelor de consum  14
  I.5 Metode de determinare a indicatorilor de consum de resurse materiale
  17
  1.6. Reflectarea resurselor materiale  în structura costurilor de
  producţie.     20
CAPITOLUL II     22
PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELSID” S.A. TITU     23
  II.1 Forma juridică de constituire şi funcţionare.    23
  II.2 Obiectul de activitate    23
  II.3 Structura sortimentală    24
  II.4 Structura organizatorică  25
    II.4.1 Structura de producţie…………………………………………………   25
    II. 4.2 Structura funcţională      28
    II. 4.3 Prezentarea fluxului tehnologic general    30
  II.5 Mediul concurenţial al firmei   33
  II.6 Analiza indicatorilor sintetici a activităţii economice înperioada
  1998-2000      35
CAPITOLUL III    39
ANALIZA CONSUMURILOR DE RESURSE MATERIALE    40
III.1 Indicatorii principali de urmărire şi analiză a consumului fizic de
materiale   40
  III.2 Analiza cheltuielilor cu materiile prime. 44
  III.3 Modificarea cheltuielilor materiale prin prisma articolelor de
  calculaţie.    48
  III.4 Analiza cheltuielilor materiale aferente produselor comparabile.
  52
  III.5  Analiza reflectării modificării cheltuielilor cu materialele pe
  produse în principalii indicatori economico-financiari.    54
  III.6 Analiza cheltuielilor materiale      55
    III.6.1 Analiza dinamicii cheltuielilor materiale  56
    III.6.2 Analiza situaţiei generale a cheltuielilor materiale  57
    III.6.3 Analiza structurii cheltuielilor materiale 58
    III.6.4 Analiza factorială a cheltuielilor materiale la 1.000 lei
    producţie marfă   60
    III.6.5 Analiza eficienţei utilizării resurselor materiale pe baza
    indicatorilor de eficienţă   67
    III.6.6 Analiza reflectării modificării cheltuielilor materiale la
    1.000 lei cifră de afaceri  în principalii indicatori ai performanţei
    economico-financiare a societăţii  68
CAPITOLUL IV     70
    IV.1 Reducerea greutăţii produselor destinate consumului producţiei.
71
  IV.2 Îmbunătăţirea nivelului calităţii produselor     74
  IV.3 Reducerea preţului de achiziţie a materiilor prime, materialelor 75
  IV.4. Folosirea inlocuitorilor de
  materiale......................................................  76
  IV.5 Utilizarea materialelor refolosibile implică o reducere a
  cheltuielilor cu combustibilul 81
  IV.6 Retehnologizarea firmei   82
  Concluzie – studiul de eficienţã privind reducerea    84
  consumului de resurse materiale      84
Bibliografie:    88

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu