macroeconomice in economia de tranzitie

                   CUPRINS
          Introducere
          Capitolul 1  Tranziţia. Politici macroeconomice ale tranziţiei
                 1.1 Teorii ale tranziţiei
                 1.2 Cracteristicile economiilor în tranziţie
                           1.2.1. Dinamica sistemelor în tranziţie
                        1.2.2. Complexitatea economiilor în tranziţie
                        1.2.3. Turbulenţă şi haos ăn economiile în tranziţie
                        1.2.4. Dezechilibre şi instabilitate în economiile
      în tranziţie
                  1.3. Politici macroeconomice
                  1.4. Politici macroeconomice ale tranziţiei
                         1.4.1. Inceputurile procesului de tranziţie
                   1.4.2. Caracteristici specifice procesului de tranziţie
                   1.4.3. Etapele procesului de tranziţie
                   1.4.4. Factori care frânează procesul de tranziţie
                   1.4.5. Caracteristicile politicilor macroeconomice de
                              tranziţie
                   1.4.6. Politici de macrostabilizare
                   1.4.7. Politici de restructurare
                   1.4.8. Politici de creştere economică
                   1.4.9. Politici sociale
          Capitolul 2       Cadrul economic al tranziţiei în România
            2.1. Economia României
                         2.1.1. Industria
                         2.1.2. Agricultura
                   2.1.3. Forţa de muncă
                   2.1.4. Politica fiscală, monetară şi bugetară
                   2.1.5. Sectorul bancar
                   2.1.6. Comerţul exterior
                         2.1.7. Mediul românesc şi investiţiile străine
                   2.1.8. Intreprinderile mici şi mijlocii
                         2.1.9. Privatizarea
            2.2. Dinamici economice
          Capitolul 3       Modele cibernetice ale economiilor în tranziţie
            A. Modelul vitezei de tranziţie între două echilibre
                   A.3.1. Descrierea modelului
                   A.3.2. Modelul cadru
                   A.3.3. Rezolvarea şi analizarea modelului
                   A.3.4. Concluzii
            B. Proiectarea pachetelor de reformă ale tranziţiei
                   B.3.1. Terapia de şoc şi terapia graduală
                   B.3.2. Definirea problemei
                   B.3.3. Terapia de şoc versus terapia graduală
                   B.3.4. Alegerea strategiilor de tranziţie
                   B.3.5. Secvenţialitatea optimă a reformelor
            C. Metode neconvenţionale în cibernetică
                   C.3.1. Modelul monetar al preţurilor flexibile (MMPF)
                   C.3.2. Modelul haotic al evoluţiei ratei de schimb
    Capitolul 4   Modelul cibernetic al unei economii în tranziţie
             4.1 Modelul cu acumulare de active
                   4.1.1. Descrierea modelului
                        4.1.1. Ipotezele modelului
                        4.1.2. Ecuaţiile modelului
                   4.1.2. Rezolvarea modelului
              4.2 Validarea modelului
    Concluzii
    Bibliografie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu