NALIZA SISTEMULUI MOTIVAŢIONAL LA S.C. TIAB-SA BUCUREŞTI

                                   CUPRINS
Cap. I: PROBLEME TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND SISTEMUL MOTIVAŢIONAL     1
1.1.  MOTIVAŢIA  2
      1.1.1. Conceptul de motivaţie; componente; forme   2
           1.1.1.1.    Conceptul ce motivaţie 2
           1.1.1.2.   Componentele motivaţiei 2
           1.1.1.3.    Forme ale motivaţiei   4
      1.1.2. Teorii ale motivaţiei      5
           1.1.2.1. Teorii ale motivaţie bazate pe studiul nevoilor 5
           1.1.2.2.    Teorii ale motivaţiei bazate pe studiul
                  comportamentelor      8
1.2. SELECŢIA PERSONALULUI ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII   12
      1.2.1.  Recrutarea şi selecţia personalului  12
      1.2.2.      Primirea şi integrarea personalului nou angajat   15
      1.2.3.      Costurile determinate de activităţile privind selecţia,
           încadrarea şi integrarea personalului   16
1.3. FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI 18
1.4.  EVALUAREA ŞI PROMOVAREA PERSONALULUI   21
      1.4.1. Definirea evaluării şi metode de evaluare   21
      1.4.2. Concepte, tendinţe şi caracteristici de promovare 24
      1.4.3. Cariere în organizaţii     25
1.5. SALARIZAREA 26
      1.5.1. Prezentare generală  26
      1.5.2. Principiile sistemului de salarizare  27
      1.5.3.      Forme de salarizare   27
1.6.  TIPURI DE MANAGERI ŞI STILURI MANAGERIALE    30
Cap. II: PREZENTAREA S.C. TIAB - S.A. BUCUREŞTI    32
2.1.  BAZA LEGALĂ A ÎNFIINŢĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII ORGANIZAŢIEI S.C.. TIAB-SA
     BUCUREŞTI   33
     2.1.1. Denumire, forma juridică, sediul şi durata societăţii   33
     2.1.2. Capitalul social; acţiunile 33
     2.1.3. Conducerea şi administrarea societăţii 33
     2.1.4. Controlul societăţii  33
2.2.  SCURT ISTORIC, PROFILUL ŞI DOMENIILE DE ACTIVITATE 34
     2.2.1. Scurt istoric   34
     2.2.2. Fişa informativă      34
     2.2.3. Profilul şi domeniile de activitate    35
     2.2.4. Piaţa S.C. TIAB-SA Bucureşti     36
2.3.  ELEMENTE DE BAZĂ PRIVIND MANAGEMENTUL S.C. TIAB-SA BUC. 36
     2.3.1.   Strategia curentă   36
     2.3.2. Structura organizatorică    37
     2.3.3. Sistemul informaţional      41
     2.3.4. Decizii, metode şi tehnici manageriale adoptate   42
Cap III: ANALIZA SISTEMULUI MOTIVAŢIONAL LA S.C. TIAB-SA BUCUREŞTI  45
3.1.  RESURSE UMANE    46
3.2.  RECRUTAREA PERSONALULUI     47
      3.2.1. Stabilirea nevoii de personal    47
      3.2.2. Surse de recrutare   48
3.3.  SELECŢIA PERSONALULUI  48
     3.3.1. Etapele procesului de selecţie    48
     3.3.2. Primirea şi integrarea personalului nou angajat   58
3.4.  FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI      58
3.5.  PROMOVARE PERSONALULUI 59
3.6.  APRECIEREA PERSONALULUI     60
3.7.  EVALUAREA POSTURILOR   63
3.8.  SISTEMUL DE SALARIZARE 77
3.9.  METODA DIAGNOSTICĂRII PE BAZĂ DE CHESTIONAR  79
      3.9.1.     Determinarea mărimii eşantionului 79
      3.9.2.      Chestionarul     81
     3.9.3. Prelucrarea datelor şi interpretarea lor     85
     3.9.4. Tabele de asociere    101
     3.9.5. Concluzii  106
3.10. PUNCTE FORTE     107
3.11. PUNCTE SLABE     108
Cap. IV: PROPUNERI PRIVIND PERFECŢIONAREA SISTEMULUI MOTIVAŢIONAL LA S.C.
        TIAB-S.A. 109
Cap. V: AVANTAJELE PROPUNERILOR DE PERFECŢIONARE A SISTEMULUI MOTIVAŢIONAL
        121
5.1. AVANTAJE CALITATIVE     122
5.2. AVANTAJE CANTITATIVE    124
BIBLIOGRAFIE     126

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu