PRODUS - ELEMENT DE BAZA AL MIXULUI DE MARKETING

CAPITOLUL 1
               PREZENTARE GENERALĂ  A  S.C. ALRO S.A. SLATINA
1. 1. Scurt istoric al S. C. ALRO S. A.
1. 2. Prezentarea societăţii
1.3. Situaţia economico - financiară a S.C. ALRO S.A.
                                 CAPITOLUL 2
        POLITICA DE PRODUS - ELEMENT DE BAZA AL MIXULUI DE MARKETING
2.1. Produsul în optica marketingului
2.2. Ciclul de viata al produselor
2.3. Gama de produse
                                CAPITOLUL  3
                         PIAŢA  ŞI  COMERCIALIZAREA
3.1. Volumul, structura şi aria pieţei
3.2. Comercializarea produselor
3.3. Preţurile practicate pe piaţa aluminiului
3.4. Perspectivele pieţei
3.5. Evoluţia şi perspectivele gamei de produse
                               CAPITOLUL   IV
               STUDIU  DE  CAZ  LA  S.C. ALRO – SLATINA  S.A.
4.1. Analiza portofoliului de produse la S.C. ALRO – Slatina S.A.
4.2. Sondaj de opinie în cadrul pieţei interne
4.3. Metoda regresiei în analiza corelaţiilor
CONCLUZII
59 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu