promovare a firmei prestatoare

CUPRINS
      CAPITOLUL I.  POLITICA DE PROMOVARE
Conceptul de promovare
Mixul promotional in servicii
Strategii de promovare utilizate in servicii
      CAPITOLUL II. TARGURILE SI EXPOZITIILE, INSTRUMENTE  DE  MARKETING
      2 .1. Conceptul de targ si expozitie
      2 .2. Tipologia targurilor si a expozitiilor
           2 .2 .1. Clasificarea din punct de vedere al ariei geografice
           2. 2 .2.  Clasificarea  din  punct  de  vedere  al  tematicii  si
scopului vizat
      2 .3. Componente definitorii ale targurilor si expozitiilor
           2. 3. 1. Infrastructura interna
           2. 3. 2. Infrastructura externa
      2. 4. Valentele promotionale ale targurilor si expozitiilor
           2.4.1. Participarea la targuri si expozitii, parte  componenta  a
functiei de comunicare
      68 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu