statului privind formarea resurselor financiare

Cuprins
CAPITOLUL I : Rolul statului în economia de piaţă. Necesitatea şi
importanţa formării resurselor financiare publice  1
  1.1 Rolul statului în economia de piaţă     2
  1.2. Dezvoltarea sectorului public    4
   1.2.1. Evoluţia sectorului public    4
   1.2.2 Factorii expansiunii sectorului public    7
  1.3. Funcţiile sectorului public 9
   1.3.1. Funcţia alocativă 10
   1.3.2. Funcţia redistributivă  11
   1.3.3. Funcţia reglativă 12
CAPITOLUL II  SISTEMUL RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE     14
  2.1. Conţinutul resurselor financiare publice     15
  2.2. Structura resurselor financiare publice      15
  2.3. Evoluţia resurselor financiare publice 20
CAPITOLUL III SISTEMUL FISCAL –COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A SISTEMULUI
RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE     34
  3.1  Principiile de bază ale sistemului fiscal    35
  3.2 Politica fiscală 36
   3.2.1 Conţinutul politicii fiscale   36
   3.2.2 Politica fiscală şi politica economică    42
   3.2.3 Politica fiscală şi politica bugetară     43
   3.2.4 Politica fiscală şi politica de preţuri   44
   3.2.5 Politica fiscală şi armonizarea fiscală în cadrul Uniunii Europene
   44
CAPITOLUL IV: IMPOZITELE DIRECTE – SURSĂ IMPORTANTĂ DE FORMARE A RESURSELOR
BUGETULUI DE STAT      51
  4.1. Caracterizarea generală a impozitelor directe şi structura acestora
  52
  4.2. Impozitul pe profit   53
   4.2.1. Necesitatea instituirii şi rolul impozitului pe profit    53
   4.2.2. Reforma impozitului pe profit 54
  4.3. Impunerea persoanelor fizice     62
   4.3.1.Reforma  impozitul pe salarii  63
   4.3.2. Tendinţe în impozitarea veniturilor din muncă în Uniunea
   Europeană în contextul aderării ţărilor din Europa Centrală şi de Est 68
  4.4. Impozitul pe venitul persoanelor fizice      71
  4.4.1. Studiu legislativ privind evoluţia impozitelor pe venitul
  persoanelor fizice în perioada de tranziţie 71
   4.4.2. Implicaţiile introducerii impozitului pe venitul global în
   România  78
   4.4.3. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice în alte ţări   81
  4.5. Indicatorii cu privire la evoluţia impozitelor directe în perioada
  tranziţiei la economia de piaţă  82
Capitolul V : IMPOZITELE INDIRECTE      86
  5.1. Caracterizare generală a impozitelor indirecte    87
  5.2. Taxele de consumaţie  88
   5.2.1. Taxa pe valoarea adăugată     89
   5.2.2. Accizele     103
   5.2.3. Taxele vamale     108
  5.3. Indicatori privind evoluţia impozitelor indirecte în perioada de
  tranziţie 116
Capitolul VI:  Împrumuturile de stat. Datoria publică    121
  6.1. Împrumuturile de stat 122
   6.1.1. Rolul şi oportunitatea împrumutului public     122
  6.2. Datoria publică 126
   6.2.1. Clasificarea şi structura datoriei publice     126
   6.2.2. Datoria publică internă a României 129
   6.2.3. Datoria externă a României    133
  BIBLIOGRAFIE:   149

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu