studiu de fezabilitate

CUPRINS
CAPITOLUL 1.  INVESTIŢIILE ŞI  ROLUL  ACESTORA  ÎN  MODERNIZAREA  SOCIETĂŢII
COMERCIALE……………...     1
1.1. lnvestiţiile şi creşterea economică   ……………………………. 1
1.2. Contribuţia investiţiilor la modernizarea societăţii comerciale…   4
1.3.  Corelaţia  dintre investiţie şi eficienţă economică…………...   9
CAPITOLUL   2.   INDICATORI   DE   EVALUARE   A   EFICIENŢEI   ECONOMICE   A
INVESTIŢIILOR………………………………   14
2.1. Clasificarea indicatorilor……………………………………………. 15
2.2. Indicatori statici……………………………………………………… 16
2.3. Indicatori dinamici…………………………………………………… 33
2.4. Metodologia BIRD……………………………………………………    40
CAPITOLUL 3. PREZENTAREA
SOCIETĂŢII COMERCIALE…………………………………….   45
3.1. Scurt istoric……………………………………………………………..  45
3.2. Descrierea obiectului de activitate……………………………….   45
3.3. Evoluţia economico-financiară a unităţii………………………..     47
3.4. Organigrama………………………………………………………… 48
3.5. Poziţia pe piaţa internă…………………………………………….   51
3.6. Clienţii………………………………………………………………. 52
3.7. Furnizorii…………………………………………………………… 53
3.8. Concurenţii………………………………………………………….      54
3.9. Strategia investiţională a firmei…………………………………     55
CAPITOLUL 4. PREZENTAREA INVESTIŢIEI……………    58
4.1. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei………………………….     58
4.2. Evaluarea efortului investiţional…………………………………     60
4.2.1. Date tehnice ale investiţiei……………………………………..     60
4.2.2. Devizul general………………………………………………….   61
4.2.3. Finanţarea investiţiei…………………………………………..   62
CAPITOLUL 5. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ……  63
5.1. Evaluarea eficienţei economice prin indicatori statici………     63
5.2. Indicatori dinamici de evaluare a eficienţei economice……..    67
5.3. Evaluarea proiectelor de investiţii prin metodologia BIRD..   74
5.3.1. Analiza economică……………………………………………..  74
5.3.2. Analiza financiară………………………………………………  77
CAPITOLUL 6. CONCLUZII ŞI PROPUNERI……………...  82
ANEXĂ………………………………………………………….      90
BIBLIOGRAFIE………………………………………………..  92

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu