APARATE ELECTRICE SPECIALIZATE IN COMANDA MOTOARELOR ELECTRICE TRIFAZATE

                                   CUPRINS
Memoriu
justificativ................................................................
.........1
CAPITOLUL I. CONVERTOARE DE FRECVENŢĂ……………………..2
1.1. Convertoare de frecvenţă cu comutaţie naturală………………....3
1.2. Convertoare de frecvenţă cu comutaţie forţată……………..........3
1.3. Convertoare de frecvenţă pentru controlul numărului de rotaţii
a                                                                 motoarelor
asincrone...................................................................
.......4
CAPITOLUL II. TIPURI DE APARATE SPECIALIZATE ÎN COMANDA
-CONTROLUL                                                        APARATELOR
ELECTRICE.............................................6
2.1 Definiţii. Clasificare………………………………………………6
2.2. Convertoare de frecvenţă cu comutaţie
naturală............................9
2.2.1                                                       Cicloconvertoare
monofazate..................................................................
.9
2.2.2.                                                      Cicloconvertoare
trifazate...................................................................
...19
2.2.3.                          Multiplicatoare                           de
frecvenţă..................................................................2
1
CAPITOLUL III. CARACTERISTICILE CONVERTOARELOR DE
 FRECVENŢĂ..................................................................
............................28
3.1. Despre convertorul de frecvenţă DF6………………………......31
3.2. Exploatarea Bypass…………………………………………......38
3.3. Programarea terminalelor semnalelor de control…………….....51
CAPITOLUL                             IV.                             MONTAJ
EXPERIMENTAL.........................................88
CAPITOLUL                                                                 V.
CONCLUZII...................................................................
..93
BIBLIOGRAFIE................................................................
...........................94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu