Instalatia de forta intr-un atelier de productie

Cuprins :
    Capitolul  1 :
                      Distributia  energiei  electrice  la  consumatori
industriali :
          1. Instaltii  electrice  la  consumatori . …………….5
          2. Compensarea   instalatilor  electrice
                la  consumatori …………………………………6
          3. Conditii  de  calitate  in  alimentarea
                cu  energie  electrica  a  consumatorilor ………..8
          4. Sarcini electrice de calcul ……………………..10
          5. Metoda  coeficientilor  de  cerere ……………..12
     Capitolul  2  :
                 Proiectarea instalatie electrice  pentru  alimentarea  cu
        energie  a  utilajelor  dintr-o  sectie  a  unei  intreprinderi
        industriale :
          1. Instalatii  electrice  de  forta :
                   1. Dimensionarea circuitului pentru
                           utilaje  ( cabluri , aparate de
                           comutatie  si protectie ) ……………20
                   2. Calculul aparatelor de protectie …...22
                   3. Calculul puteri cerute si stabilirea
                            punctelor de  distributie
                            (bare , tablouri ) …………………...25
                   4. Dimensionarea coloanei de
                           alimentare a punctului de distributie .26
                   5. Corelarea caracteristicelor
                           aparatelor de protectie ……………..27
                   6. Schema electrica monofilara
                           a circuitului ………………………...28
          2. Instalatia de compensare a puterii reactive :
                   1. Puteri cerute de la tabloul
                           general T.G. ………………………..31
                   2. Calculul factorului de putere
                           de la tabloulul general………………31
                   3. Dimensonarea  instalatiei  de
                           imbunatatire   a factorului de putere :
                             - alegerea bateriei de condensatoare ;
                            - alimentarea circuitului ……..32
         2.3  Dimensionarea instalatiei de protectie impotriva
 electrocutarii :
                         2.3.1   Protectia prin legare la pamant .
                                           Determinarea rezistentelor
                        prizelor de pamant ………………..33
           2.4  Verificarea retelei la pierderile de tensiune
                      1. Calculul pirderilor de tensiune
                             pe transformator………………….36
                      2. Pierderile pe circuit in regim
                         permanent………………………..37
                     2.4.3  Calculul pierderilor de tensiune
                         la pornirea motoarelor…………...38
          1.  Bibliografie .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu