LIEDUL IN CREATIA COMPOZITORULUI GHEORGHE DIMA

C u p r i n s
                 Introducere ...   . 4
                 Capitolul I: Dimensiunile stilistice ale genului de lied în
                 crea ia lui Gheorghe Dima
                   I.1. Gheorghe Dima, personalitate complex  a epocii sale
                 ...   . 14
                   I.1.1. Gheorghe Dima în peisajul cultural al epocii sale
                 ...   . 14
                   I.1.2. Gheorghe Dima, interpret  i pedagog al cântului
                 ...   .. 20
                   I.2. Gheorghe Dima, întemeietor al liedului românesc ...
                 . 23
                   I.2.1. Apartenen   genuistic    23
                   I.2.2. Permanen e estetice în genul de lied ...  . 25
                   I.3. Liedurile lui Gheorghe Dima ...  ... 29
                   I.3.1. Lucr rile originale pe versuri de poe i str ini
                 ...   .. 30
                   I.3.2. Lucr rile originale pe versuri de poe i români
                 ...   ... 41
                   I.3.2.1. Liedurile de expresie lirico-dramatic   . 41
                   I.3.2.2. Liedurile de expresie satiric     ... 52
                   I.3.2.3. Baladele ...     .. 57
                   I.3.2.4. Ciclul de lieduri „Din lumea copiilor” ...
                 ... 61
                   I.3.3. Prelucr rile de „cântece poporale” ...    ... 63
                   I.3.3.1. Prelucr rile de „vechi cântece române ti” ...
                 . 68
                   I.3.3.2. Prelucr rile de cântece biserice ti  i
                 liedurile cu subiect religios ...  72
                 Capitolul II: Stilistica interpret  rii liedurilor lui
                 Gheorghe Dima ... . 74
                   II.1. Particularit  i tehnice în interpretarea vocal   .
                 76
                   II.1.1. Ambitusul  i tipul de voce ...     ... 76
                   II.1.2. Melodia ...  .. 78
                   II.1.3. Ritmul  i metrul ...    . 90
                                                 2
                   II.1.4. Formele muzicale, dinamica, tempo-ul  i agogica
                 ...   .. 95
                   II.2. Particularit  i tehnice în interpretarea pianistic
                 ... 99
                   II.2.1.Parametrul armonic ...   .. 99
                   II.2.2. Scriitura pianistic     . 106
                   II.3. Modalit  i de particularizare a expresiei
                 artistice în interpretare ...      .. 114
                   II.3.1. Problematica interpret rii muzicale ...  .. 114
                   II.3.1. Rela ia text - muzic    ... 119
                   II.3.2. Rela ia voce - pian ... ... 125
                   II.3.3. Model de analiz  comparat  a unor lieduri de
                 Gheorghe Dima ... .126
                 Incheiere ...     . 132
                 Bibliografie ...  ... 138
                 Anexe ...   ... 149
                   Repere biografice ...     . 149
                   Periodizarea  i lista crea iei de lied ... . 154
                   Lista lucr rilor existente în biblioteca Academiei de
                 Muzic „Gheorghe Dima” din
                   Cluj-Napoca ...      ... 157
                   Lista alfabetic  a liedurilor lui Gheorghe Dima ...   ..
                 166
                   Tabelul compozitorilor români de lied ...  . 168
                 Rezumatul tezei în român , englez   i rus     ...174
                 Cuvintele-cheie ale tezei în român , englez   i rus
                 ..177
                 Lista de abrevieri ... . 178

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu