MODULE ELECTRONICE IN SISTEME HIDRAULICE

Cuprins
1. Introducere   2
2. Structura sistemelor electrohidraulice de pozitionare 4
  2.1 Functia de transfer a sistemelor de pozitionare    7
  2.2 Caracteristicile  sistemelor de pozitionare   8
   2.2.1 Constanta de timp a circuitului de reglare      8
   2.2.2 Rigiditatea   8
   2.2.3 Eroarea de reglare 9
  2.3 Stabilitatea sistemelor      9
  2.4 Optimizarea performantelor   11
3. Elemente hidraulice de executie      11
  3.1 Cilindri hidraulici – axe primare 12
  3.2 Servocilindri hidraulici     12
4.  Elemente de reglare electrohidraulice    14
  4.1 Elemente hidraulice proportionale 14
   4.1.1 Distribuitorul proportional comandat direct     14
   4.1.2 Electromagneti proportionali   16
   4.1.3 Electromagneti proportionali de forta     16
   4.1.3 Electromagnetul proportional de  deplasare      18
  4.2 Servovalva  19
5. Traductoare   20
  5.1 Structura generala a unui traductor     22
  5.2 Elementele sensibile ale traductoarelor 24
   5.2.1 Elemente sensibile de tip parametric      24
   5.2.2 Elementele sensibile tipice pentru anumite marimi fizice   26
  5.3 Traductoare  pentru  deplasari liniare  27
   5.3.1 Traductoare inductive diferentiale cu miez mobil.    28
   5.3.2 Traductoare de deplasare inductive fara contact 31
   5.3.2 Traductoare de deplasare rezistive  32
6.  Module electronice adaptoare pentru traductoare      33
  6.1 Adaptoare electronice. Principii generale     34
  6.2 Adaptoare pentru elemente sensibile de tip parametric    34
   6.2.1 Module adaptoare pentru traductoare rezistive   35
   6.2.2 Module adaptoare pentru traductoare inductive   37
7.  Module electronice regulatoare      47
  7.1 Structura generala     47
  7.2 Amplificatorul de eroare     49
  7.3 Regulatorul pentru placa amplificatorului proportional   50
   7.2.1Regulator P (comportament de reglare proportional)    51
   7.3.2 Regulator I   53
   7.3.3 Regulator D   55
   7.3.4 Regulator PID 56
  7.4 Separatorul de polaritate    56
  7.5 Etaj final de putere in comutatie 57
8.Module electronice auxiliare    60
  8.1 Modul alimentare stabilizata ( 220Vca / 24Vcc, (15Vcc)   60
  8.2 Modul generator de functii   60
  8.3.Modul generator de rampe si  programe   61
9. Module electronice integrate   62
  9.1. Schema bloc.    62
10 Bibliografie  66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu