Oxizi Metalici

Cuprins     1
I. Oxizi Metalici      2
  I.1. Generalităţi    3
  I.2. Caracterizarea Structurală a Oxizilor 6
  I.3. Tipuri de Structuri  17
  I.4. Nestoichiometria Oxizilor  20
  I.5. Proprietăţi Fizice   23
  Răspîndirea oxizilor în natură  24
  I.6. Proprietăţi Chimice  25
  I.6.1.Generalităţi   25
  I.6.2. Oxizi Bazici  27
  I.6.3. Oxizi cu Caracter Acid   29
  I.6.4. Oxizi cu Caracter Amfoter      30
  I.7. Metode Generale de Obţinere a Oxizilor      33
  I.8. Oxizi Micşti    38
  I.9. Întrebuinţări   47
II. Hidroxizi    49
  II.1. Generalităţi   49
  II.2.Proprietăţi     49
  II.2.1. Structura cristalină    49
  II.2.2. Proprietăţi fizice      52
  II.2.3.Proprietăţi chimice      53
  II.3. Metode Generale de Obţinere     56
  II.4. Oxihidroxizi   57
Bibliografie     60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu