Proiectarea si Implementarea unei Campanii de Promovare a Facultatii de Textile - Pielarie la Nivelul Judetelor din Moldova

CUPRINS
   1. Titlul proiectului ( denumire, acronim )
   2. Localizarea proiectului ( localizare geografica si organizationala)
   3. Obiectivele proiectului
   4. Indicatori de realizare ( cantitativi si qualitative)
   5. Relevant proiectului ( justificarea necessitate proiectului )
   1. Relevant proiectului fatal de objectively si prioritatile unui program
   2. Identificarea nevoilor si constrangerilor din regiunea tinta
   3. Descrierea grupului tinta si a beneficiarilor finali precum si numarul
      estimat
   4. Motivele selectarii grupului tinta, identificarea nevoilor si a
      constrangerii acestora.
   6. Cadrul metodologic general
   1. Managerul de proiect
   2. Echipa de proiect
   3. Structura organizationala a proiectului
   4. Parti implicate in proiect – stakeholders
   5. Parteneri
   6. Managementul riscurilor
   7. Conceperea obiectului prin ingineria valorii ( analiza functionala )
   8. Evaluarea proiectului – check list
   7. Planificarea proiectului
   1. Prezentarea principalelor activitati
   2. Jaloane
   3. Plan de activitati
   4. Graful proiectului
   5. Graficul Gantt
   8. Rezultatele proiectului (rezultate preconizate)
   1. Imbunatatirea situatie grupului tinta si a beneficiarilor
   2. Effected multiplicatoare
   3. Sustenabilitatea proiectului (durabilitate) din punct de vedere
      financiar institutional la nivel de politici
   9. Bugetul proiectului
  10. Diseminarea proiectului
30 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu