proiectarea unui transformator

1. Memoriul justificativ şi fişa de calcul
  2. Calculul electromagnetic
     2.1 Determinarea dimensiunilor principale
          2.2 Calculul înfăşurarilor
             2.2.1 Înfăşurarea de joasă tensiune
             2.2.2 Înfăşurarea de înaltă tensiune
         2.3 Calculul parametrilor la scurtcircuit şi definitivarea
soluţiilor alese pentru înfăşurari
            2.3.1 Determinarea pierderilor de scurtcircuit
            2.3.2 Derterminarea tensiuni de scurtcircuit
            2.3.3 Calculul încălzirii înfăşurărilor de scurtcircuit
         2.4 Calculul parametrilor la mers în gol
            2.4.1 Definitivarea dimensiunilor circuitului magnetic
            2.4.2 Calculul pierderilor de mers în gol
            2.4.3 Calculul curentului de mers în gol
        2.5  Caracteristicile de funcţionare
            2.5.1 Caracteristica externă
            2.5.2 Caracteristica randamentului
  3. Calculul termic al transformatorului
Varificarea solicitărilor termice ale înfăşurarilor
  4. Desene
      4.1 Schiţe în text
      4.2 Miezul feromagnetic
     4.3 Înfăşurarile transformatorului
     4.4 Desen de ansamblu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu