SISTEM DE REGLARE A DEBITULUI DE SO2 DIN SISTEMUL DE REFLUX A INSTALATIEI DE SEPARARE A 15N

Cuprins:
A.Prezentarea procesului tehnologic     4
  A.1.Scurt istoric:   4
  A.2. Reactia de schimb izotopic: 6
  A.3. Metodica separarii 15N      8
  A.4. Instalatia pilot pentru separarea izotopului 15N prin schimb izotopic
  NO,NO2 –HNO3    11
B. Descrierea instalatiei tehnologice de automatizare    18
C. Identificarea procesului tehnologic  20
  C.1. Determinarea modelului matematic in regim dinamic al rezervorului  21
  C.2. identificarea conductelor de intrare –iesire din rezervor    26
D.Reglarea presiunii in rezervorul cu SO2    29
Automatizarea clasica  29
  D.1. Procesul tehnologic   29
  D.2. Calculul robinetului de reglare  31
   1)Calculul caderii de presiune a sistemului pneumatic de intrare in
   rezervor:     31
   2)Alegerea robinetului de reglare:   32
   3)Alegera tipului de robinet:  33
   4)Calculul coeficientului de debit al robinetului de reglare:    34
   5)Calculul cursei robinetului: 35
   6)Alegerea servomotorului de actionare a robinetului de reglare RR:   36
  D.3.Alegerea unei scheme de reglare   37
  D.3.1 Procesul tehnologic (PT)   37
  D.3.2. Traductorul de masura (TM)     37
  D.3.3 Convertorul electro-pneumatic:  38
  D.3.4. Elementul de executie:    40
   Aplicarea criteriului.Determinarea lui Ki0 si Ti0     42
   Schema bloc a sistemului de reglare este urmatoarea:  42
E. Caiet de sarcini    46
  E.1 Punerea în funcţiune.  47
  E.2.Montarea adaptorului electronic ELT370  47
  E.3.Montarea regulatorului ELC 113A   48
  E.4.Montarea convertorului electropneumatic ELA 104A   49
  E.5.Montarea înregistratorului 352ELR 49
  E.6.Umplerea cu cerneală   49
F.Notiţă tehnică 50
  F.1.Traductorul de presiune AT 10 ELT 370   50
  F.2.Regulatorul electronic ELC 113 A (PI)   51
  F.4.Inregistratorul electronic ELR 352      52
G.    Modelarea şi simularea unui sistem de reglare aSO2 53
H. Bibliografie  56
I. ANEXE:   57
Cuprins:    59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu