Studiul de piata prinvind cererea de contoare de apa rece si calda pentru SC si intocmirii unui plan de afaceri

                                   CUPRINS
1.    ABORDAREA PLANULUI DE AFACERI DIN PUNCT DE VEDERE TEORETIC    2
  1.1.      Necesitatea planificării la nivelul firmei   2
    1.1.1.  Utilizarea planului de afaceri în relaţiile cu mediul extern şi
    intern al firmei   2
  1.2.      Definirea planului de afaceri     2
  1.3.      Etapele întocmirii propriului plan de afaceri     2
  1.4.      Cuprinsul planului de afaceri     2
2.    ANALIZA MEDIULUI AMBIANT AL FIRMEI ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII PLANULUI DE
AFACERI     2
  2.1.      Firma ca sistem deschis     2
  2.2.      Factorii de mediu care influenţează activitatea firmei  2
    2.2.1.  Analiza mediului economic   2
    2.2.2.  Analiza mediului social     2
    2.2.3.  Analiza mediului politic    2
    2.2.4.  Analiza mediului tehnologic 2
  2.3.      Analiza pieţei resurselor   2
3.    ANALIZA ELEMENTELOR COMPONENTE ALE PLANULUI DE AFACERI DIN PUNCT DE
VEDERE TEORETIC  2
  3.1.      Firma, strategia şi managementul firmei      2
    3.1.1.  Prezentarea firmei din perspectivă istorică: trecut, prezent şi
    viitor  2
    3.1.2.  Definirea strategiei de firmă     2
    3.1.3.  Alcătuirea unei echipe de conducere eficientă      2
  3.2.      Studierea pieţei în care acţionează firma    2
    3.2.1.  Identificarea pieţei ţintă  2
    3.2.2.  Alegerea segmentelor de piaţă     2
    3.2.3.  Modalităţi de adaptare la piaţa ţintă  2
    3.2.4.  Metode de poziţionare a produselor     2
    3.2.5.  Cercetarea calitativă a pieţei    2
  3.3.      Studierea produselor şi serviciilor firmei   2
    3.3.1.  Clasificarea produselor     2
    3.3.2.  Gama şi linia de produse    2
    3.3.3.  Ciclul de viaţă al produsului     2
    3.3.4.  Analiza firmei proprii în comparaţie cu concurenţa 2
    3.3.5.  Calitatea produselor  2
  3.4.      Mixul de marketing    2
    3.4.1.  Politica de produs    2
    3.4.2.  Politica de preţ 2
    3.4.3.  Politica de distribuţie     2
    3.4.4.  Politica de promovare 2
  3.5.      Analiza financiar-contabilă a activităţii firmei  2
    3.5.1.  Evaluarea programului de investiţii pe termen scurt si mediu al
    firmei  2
    3.5.2.  Proiectarea fluxurilor de numerar(cash flow) 2
    3.5.3.  Bilanţul contabil     2
    3.5.4.  Analiza indicatorilor economico-financiari   2
4.    PLANUL DE AFACERI AL S.C. „VICTORIA” S.A.    2
  4.1.      Prezentarea societăţii      2
    4.1.1.  Elemente generale privind societatea   2
    4.1.2.  Scurt istoric    2
    4.1.3.  Stadiul actual al afacerilor      2
    4.1.4.  Structura acţionariatului   2
    4.1.5.  Managementul firmei   2
    4.1.6.  Organizarea structurală a societăţii   2
    4.1.7.  Resursele umane în cadrul societăţii   2
  4.2.      Analiza pieţei   2
    4.2.1.  Structura şi capacitatea pieţei   2
    4.2.2.  Poziţia firmei pe piaţă     2
    4.2.3.  Clienţii şi cumpărătorii firmei   2
    4.2.4.  Furnizorii 2
    4.2.5.  Concurenţa 2
    4.2.6.  Analiza producţiei fizice şi valorice şi previziunea vânzărilor
    2
  4.3.      Produsele şi serviciile S.C. “VICTORIA” S.A. 2
    4.3.1.  Produsele  2
    4.3.2.  Serviciile 2
    4.3.3.  Tehnologia şi utilaje folosite    2
  4.4.      Mixul de marketing la S.C. “VICTORIA” S.A.   2
    4.4.1.  Politica de produs    2
    4.4.2.  Politica de preţ 2
    4.4.3.  Politica de distribuţie     2
    4.4.4.  Politica de promovare 2
  4.5.      Analiza financiar-contabilă a S.C. “VICTORIA” S.A. Arad 2
    4.5.1.  Programe de investiţii pe termen scurt şi mediu    2
    4.5.2.  Determinarea fluxului de lichidităţi (cash flow) al agentului
    economic S.C. „VICTORIA” S.A. Arad pe anul 2004      2
    4.5.3.  Analiza indicatorilor economico-financiari   2
5.    Studiu de piată asupra contoarelor de apă din judeţul Arad    2
  5.1.      Scurt istoric    2
  5.2.      Principiu de functionare    2
  5.3.      Caracteristici tehnice si metrologice  2
  5.4.      Analiza răspunsurilor din chestionar   2
  5.5.      Concluziile studiului de piaţă efectuat      2
6.    CONCLUZII  2
92 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu