TEHNOLOGIA ZIDARIILOR

  Tehnologia de executie a peretilor din zidarie din
                                 b.c.a la cladiri civile
TITLUL……………………………………………………………PAGINA
 ❖ 1.1.Argument ………………………………………………………1
 ❖ 1.2.Materiale utilizate…………………………………………….. 2
 □       1.2.1.Materiale de baza……………………………………….. 2
 □       1.2.2.Materiale de legatura…………………………………… 5
 □          1.2.2.1.Piese metalice………………………………………..  5
 □          1.2.2.2.Mortare…………………………………………….… 5
 □          1.2.2.3.Paste………………………………………………….. 9
 □          1.2.2.4.Adezivi sintetici……………………………………… 10
 □       1.2.3.Materiale auxiliare……………………………………… 10
 ❖  1.3.Scule, unelte,instrumente,dispozitive……………………….. 11
           si echipamente folosite la executarea zidariilor
 ❖  1.4.Tehnologia de executie a zidariilor………………………….. 14
 □        1.4.1.Principii generale de alcatuire…………………………. 14
 □        1.4.2.Tehnologia de executare a peretilor…………………... 17
                  zidarie din b.c.a. la cladiri civile
 ❖  1.5.Verificarea calitatii lucrarii de zidarie………………………. 30
 ❖  1.6.Masuri de tehnica a securitatii muncii la……………………. 31
           executarea lurarilor de zidarie
 ❖  1.7.Bibliografie…………………………………………………….. 33

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu