Abandonul de Familie Art 305 Cod Penal

                            Abandonul de familie
                            (art. 305 Cod penal)
                               Planul lucrării
Capitolul I
    Aspecte criminologice privind infracţiunea de abandon de familie
Capitolul II
    Elemente de drept comparat privind infracţiunea de abandon de familie
  Secţiunea 1  Infracţiunea de  abandon  de  familie  în  legislaţia  altor
    state
  Secţiunea 2   Locul infracţiunii de abandon de familie în  dreptul  penal
    român
Capitolul III
     Aspecte generale privind infracţiunile contra familie
Capitolul IV
     Analiza infracţiunii de abandon de familie
Capitolul V
     Aspecte legate de abandonul de familie rezolvate în practica judiciară
Capitolul VI
     Bibliografie
Pagini 80

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu