Abordare nationala vs. internationala a stocurilor

Introducere  I. Prezentarea Societăţii Comerciale Arctic S.A. Găești I.1. Scurt istoric I.2. Obiectul de activitate I.3. Capitalul social I.4. Structura organizatorică     II. Recunoastere și evaluare privind stocurile II.1 Noţiuni generale privind stocurile II.2. Recunoaștere inițială II.3 Evaluarea stocurilor ulterioară II.4 Contabilizarea stocurilor II.5. Prevederi internaţionale privind stocurile - IAS 2 II.6 Gestiunea stocurilor     III. Studiu de caz, înregistrări contabile aferente stocurilor în decursul lunii decembrie 2009 la SC Arctic Găești S.A. III.1. Balanţa de verificare iniţială (luna noiembrie): III. 2. Monografie contabilă III.3. Registrul Cartea-Mare:     Capitolul IV - Aplicaţie informatică în Microsoft Access pentru evidenţa stocurilor la S.C. Arctic Găeşti S.A. IV.1.Obiectivul aplicaţiei IV.2.Prezentarea modelului     Concluzii Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu