Abordare teoretică şi practică privind modul de calculare a cheltuielilor publice

Sumar executiv     Introducere     Capitolul I. Particularităţile evaluării cheltuielilor bugetare pentru unităţile administrativ-teritoriale(UAT).  1.1. Esenţa cheltuielilor specifice (normative)  1.2. Particularităţile generale de evaluare a cheltuielilor bugetelor UAT  1.3. Particularităţile specifice privind evaluarea cheltuielilor bugetelor UAT     Capitolul II. Ecualizarea veniturilor în teritorii în baza calculării coeficienţilor factoriali  2.1. Măsuri de ecualizare a necesităţilor de finanţare.  2.2. Utilizarea coeficienţilor (indicatorilor) factoriali la calcularea volumului de cheltuieli specifice de stat pentru bugetele UAT de nivelul I (cazul bugetelor  comunei Hîrjauca , satului Hogineşti şi oraşului  Călăraşi pentru anul 2006).  2.2.1 Evaluarea sumei cheltuielilor specifice (QChSi) pentru bugetele de nivelul I.  2.3. Utilizarea coeficienţilor factoriali la calcularea volumului de cheltuieli specifice pentru bugetul Consolidat al UAT  (cazul bugetului raionului Călăraşi)  2.3.1 Mecanismul de calcul al  QChSi  pentru Bugetul Consolidat al raionului Călăraşi.     Capitolul III. Implementarea în Republica Moldova a noii metode de calcul a cheltuielilor specifice: oportunităţi şi perspective  3.1. Analiza  comparativă  complexă.   3.2.. Concluzii şi recomandări finale privind implementarea rezultatelor studiului     Bibliografie  Anexe:  Anexa 1. Informaţia privind numărul populaţiei.  Anexa 2. Lista întreprinderilor rutiere care vor desfăşura activitate de administrate  şi întreţinere  a drumurilor publice, inclusiv prin contracte de sub antrepriză în anul 2004.  Anexa 3. Analiza comparativă a cheltuielilor Bugetului comunei Hîrjauca.  Anexa 4. Analiza comparativă a cheltuielilor Bugetului  satului Hogineşti.  Anexa 5. Analiza comparativă a cheltuielilor Bugetului oraşului  Călăraşi.  Anexa 6. Analiza comparativă a cheltuielilor Bugetului Consolidat al raionului Călăraşi.  Anexa 7. Sumele estimate ale transferurilor din Fondul republicii de susţinere socială a populaţiei pentru bugetele UAT pe anii 2006-2008     Glosar     Abrevieri     Prezentare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu