Abordari etice ale descurajarii nucleare

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL I: Etica şi morala
1. Etica şi morala………………………………………………………....…………....p.
2. Morala individuală vs.morala politică……………………………………….……...p.
3. Moralitatea  politică  a  comunităţii  interne  –moralitatea  comunităţii
   internaţionale…p.
4.    De    ce    avem     nevoie     de     o     etică     a     relaţilor
   internaţionale?.............................................p
5.  Ipostaze  ale  judecării  unui  argument  moral-Filosofi  morală  a  lui
   Immanuel Kant…p
   1. Voinţa bună……………………………………………………………………...p
   2. Acţiuni conforme datoriei-acţiuni din datorie…………………………………...p
   3.                      Imperativ                      ipotetic-imperativ
      categoric..............................................................
      ....p
   4.                                                             Principiul
      umanităţii.............................................................
      .................................p
6.        Filosofia       morală       a       lui        John        Stuart
   Mill......................................................................
   .p
1.6.1Fericirea-unicul lucru dezirabil ca scop……………………………………....…….p
1.6.2Criteriul moralităţii-maximizarea fericirii…………………………………….……p
1.6.3 Dreptatea şi utilitatea………………………………………………....……………p
CAPITOLUL II: Teoriile care stau la baza politicii de securitate
1. Realismul…………………………………………………………………….………p
2. Idealismul…………………………………………………………………….……...p
3. Teoria războiului drept……………………………………………………….……...p
4. Criza din Cuba………………………………………………………………….……p
   1. Preludiul crizei……………………………………………………….……….….p
   2. Descoperirea rachetelor defensive……………………………………...………..p
   3. Reacţia Casei Albe……………………………………………………..….……..p
   4. Retragerea sovietică……………………………………………………..….……p
   5. Urmările crizei cubaneze…………………………………..……………….……p
CAPITOLUL III: Etica şi problema descurajării nucleare
1.1Armele nucleare şi efectele lor devastatoare…………………………………………p
1.2 Norme morale-norme strategice……………………………………………………..p
1.3 Diferenţele aduse de armele nucleare………………………………………………..p
1.4 Război nuclear- război convenţional…………………………...……………………p
5. Descurajarea nucleară……………………………………….......….………………..p
1.5.1Descurajarea extinsă-descurajarea constrângătoare…………………………..……p
1.5.2 Descurajarea nucleară-descurajarea convenţională………………………………..p
 1.6 Descurajarea şi războiul drept……………………………………………...……….p
CAPITOLUL IV: Este descurajarea nucleară justificabilă moral?
1.1Argumentul intenţiilor imorale…………………………………………….…………p
 1.2 Luarea de ostatici şi descurajarea……………………………………….…………..p
1.2.1    Etica    lui    Kant    şi    respectful    pentru    individ    şi
umanitate………………….…….…..p
1.2.2Riscul     impus     noncombatanţilor     şi     lipsa      lor      de
consimţământ…………….....……..p
1.3    Consecinţele     descurajării     asupra     securităţii     globale-
realismul………………………p
1.4 Consecinţe ale descurajării asupra umanităţii……………………………………..…p
1.4.1 Descurajarea şi utilitatea…………………………………………………….……..p
1.5 Descurajarea şi dreptul la autoapărare………………………………………….……p
CAPITOLUL V: Ilegitimarea şi calea către dezarmare
1. Ilegitimarea………………………………………………………………………….p
2. Descurajarea limitată………………………………………………………………..p
3. Către dezarmare……………………………………………………………………..p
CONCLUZII
Bibliografie
74 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu