Abuzul de putere in Administratia Publica

Introducere.. 3     Capitolul I.  Consideraţii generale cu privire la aspectele etice în administraţia publică.. 6  1.1. Etica şi responsabilitatea funcţionarului public. 6  1.2. Funcţia şi funcţionarul public  în contextul fenomenului de corupţie. 8  1.3. Sporirea gradului de integritate, transparenţă şi responsabilitate în cadrul funcţiei publice. 13     Capitolul II. Corupţia ca abuz în exercitarea puterii de stat.. 17  2.1. Notiunea fenomenului de corupţie. 17  2.2.Formele corupţiei în societăţile în tranziţie. 20  2.3.Metode de prevenire şi combatere a corupţiei în cadrul administraţiei publice. 20     Capitolul III. Abuzul de putere. Studiu de caz.. 30  3.1.Puterea – forme şi modalităţi de exercitare abuzivă. Noţiunea de abuz de putere. 30  3.2. Răspunderea penală a funcţionarilor publici în abuzul de putere. 33  3.3. Abuz de putere. Studiu de caz. 41     Concluzii. 45  Bibliografie.. 47  Annotation.. 50

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu