Actele de identitate

l. INTRODUCERE ...........................................2-5     2. CAPITOLUL I. STRUCTURA, SARCINILE ŞI FUNCŢIILE DE BAZĂ A D.T.I.  2.l.Baza juridică a activităţii D.T.I., structura, sarcinile şi funcţiile lui......6-18  2.2.Organizarea activităţii subdiviziunilor teritoriale a birourilor evidenţă şi  documentare ..........19-21     3. CAPITOLUL II. ACTELE DE IDENTITATE DIN CADRUL SISTEMULUI NAŢIONAL DE PAŞAPOARTE  3.l. Tipurile actelor de identitate, întrebuinţarea,descrierea lor, şi termenele de valabilitate ..........22-32  3.2.Perfectarea şi eliberarea buletinelor de identitate ale cetăţenilor ..........33-43  3.3.Modul de eliberare a documentelor cetăţenilor străini şi apatrizilor. ..........44-45     4. CAPITOLUL III. REGULILE DE ŞEDERE A CETĂŢENILOR STRĂINI ŞI APATRIZILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA .......46-59     5.ÎNCHEERE .................60     6. BIBLIOGRAFIE ...........62-63     7. ANEXE ......................64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu