ACTIUNEA IN REVENDICARE A BUNURILOR IMOBILE

                                   CUPRINS
Capitolul I – Consideraţii generale privind dreptul de proprietate
1.1. Definiţia dreptului de proprietate
1.2. Prezentare de ansamblu a evoluţiei proprietăţii
1.3. Proprietatea în dreptul roman
1.4. Proprietatea în vechiul drept românesc
Capitolul  II  –  Consideraţii  generale   privind   privind   acţiunea   în
revendicare
2.1. Acţiunea în revendicare în dreptul roman
2.2.  Prezentare  generală  a  mijloacelor  de  apărare   a   dreptului   de
proprietate
2.3. Noţiune. Sediul materiei
      2.3.1. Noţiune
      2.3.2 Sediul materiei
2.4. Caracterele juridice ale acţiunii în revendicare
      2.4.1. Caracterul petitoriu
      2.4.2. Caracterul real
      2.4.3. Caracterul imprescriptibil
Capitolul III – Acţiunea în revendicare imobiliară
3.1. Noţiunea acţiunii în revendicare imobiliară
3.2. Condiţiile de exercitare a acţiunii în revendicare
      3.2.1. Calitatea de reclamant
      3.2.2. Calitatea de pârât
3.3. Proba dreptului de proprietate
      3.3.1. Sarcina probei
      3.3.2. Dificultăţi în proba proprietăţii
      3.3.3. Principii de dovadă şi situaţii de distins
      3.3.4. Titlul în materie de probă a dreptului de proprietate
3.4. Imprescriptibilitatea acţiunii în revendicare
      3.4.1. Principiul
      3.4.2. Excepţii
      3.4.3. Dobândirea proprietăţii prin uzucapiune
3.5. Acţiunea în  revendicare  imobiliară  în  sistemul  de  publicitate  al
Cărţilor funciare
3.6. Acţiunea în  revendicare  imobiliară  în  sistemul  de  publicitate  al
cărţilor funciare
Capitolul IV – Efectele revendicării
4.1. Problema restituirii bunului
4.2. Problema restituirii fructelor
4.3. Problema cheltuielilor făcute de pârât cu lucrul revendicat
4.4. Situaţia construcţiilor noi şi a plantaţiilor făcute de posesor
4.5. Dreptul de retenţie
Capitolul V – Comparaţie între acţiunea în revendicare şi alte acţiuni  prin
care se apără dreptul de proprietate
5.1. Acţiunea în revendicare şi acţiunile posesorii
5.2. Acţiunea în revendicare şi acţiunea în petiţie de ereditate
5.3. Acţiunea în revendicare şi acţiunea contractuală
5.4. Acţiunea în revendicare şi acţiunea în grăniţuire
Capitolul VI – Concluzii
6.1. Elemente de drept comparat
6.3. Propuneri de lege ferenda
6.2. Scurte concluzii
Bibliografie selectivă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu