Activitatea administrativă a inspectorului de sector de poliţie în cadrul OAI

INTRODUCERE        Capitolul Nr 1: Organizarea serviciului inspectorului de sector din R. Moldova 1. Sarcinile şi principiile de activitate ale inspectorului de sector de poliţie. Obligaţiile şi drepturile lui. 2. Primirea sectorului deservit a documentelor sectorului. Regimul de lucru. 3. Analiza stării operative la sector. 4. Planificarea lucrului al inspectorului de sector de poliţie, conlucrarea cu alte servicii din organul de poliţie. 5. Aprecierea lucrului inspectorului de sector de poliţie.     Capitolul Nr. 2: Direcţiile de activitate ale inspectorului de sector de poliţie 1. Activitatea ISP referitor la menţinerea ordinii publice. 2. Lucrul efectuat de inspectorul de sector de poliţie pentru combaterea beţiei, alcoolismului, narcomaniei, toxicomaniei. 3. Activitatea ISP referitor la examinarea reclamaţiilor, declaraţiilor şi comunicărilor despre infracţiuni şi contravenţii. 4. Combaterea şi descoperirea infracţiunilor - sarcina de bază a ISP. 5. Alte direcţii de activitate a ISP.     Capitolul Nr. 3: Activitatea inspectorului de sector de poliţie privind cercetarea infracţiunilor conform formei protocolare.     INCHEIERE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu