Activitati ce vizeaza Protectia Mediului in Romania prin accesarea fondurilor specifice

Cuprins
Capitolul I – ORGANIZAREA PROTECTIEI MEDIULUI IN ROMANIA….....pag.3
1.1   Rolul   si    functiile    Agentiei    Judetene    pentru    Protectia
Mediului.........................pag3
1.2 Structura de  organizare  si  functionare  a  Agentiei  Judetene  pentru
Protectia Mediului…………………………………………………………………………...pag4
1.3  Atributiile  si  relatiile  functionale  existente  in   structura   de
organizare      a       Agentiei       Judetene       pentru       Protectia
Mediului....................................................................
......pag4
1.3.1                                                              Comitetul
director....................................................................
.......................pag.4
1.3.2         Compartimentul         Juridic          şi          Contencios
Administrativ....................................pag.5
1.3.3           Serviciul          Autorizări          şi          Controlul
Conformării................................................pag6
1.3.4          Serviciul          Implementare          Politici          de
Mediu....................................................pag.11
1.3.5          Serviciul          Monitoring,           Sinteză           şi
Coordonare..............................................pag. 17
1.3.6              Compartimentului              Buget              Finanţe,
Administrativ........................................pag. 22
CAPITOLUL II - PRECIZAREA CONVENTIILOR  INTERNATIONALE  LA  CARE  A   ADERAT
ROMANIA.....................................................................
....pag. 25
2.1        Legislatia        Romaniei        -        transpunere         si
implementare.......................................pag. 28
2.2   Directive   europene   implementate   in   Romania   pe   factori   de
mediu...............pag. 32
2.2.1           Calitatea           aerului           si           schimbari
climatice.......................................................pag. 32
2.2.2                                                           Managementul
deseurilor..................................................................
..........pag. 33
2.2.3                                                              Calitatea
apei........................................................................
.......................pag. 33
2.2.4                                                              Protectia
naturii.....................................................................
......................pag. 34
2.2.5     Controlul      poluarii      industriale      si      managementul
riscului.............................pag. 34
2.2.6                                                              Substante
chimice.....................................................................
...................pag. 35
2.2.7                          Organisme                          modificate
genetic.....................................................................
pag. 35
2.2.8
Zgomot......................................................................
..................................pag. 36
2.2.9                                                              Protectie
civila......................................................................
.......................pag. 36
2.2.10                Securitate                 nucleara                 si
radioprotectie..........................................................pag.
 36
CAPITOLUL III - FONDURI DE MEDIU DE CARE BENEFICIAZA ROMANIA  SI  MODALITATI
DE
ACCESARE....................................................................
pag. 38
3.1         Organizarea         “Administratiei         Fondului          de
Mediu”.........................................pag. 38
3.1.1.                                                                 Cadru
general.....................................................................
.........................pag. 38
3.1.2                                                              Structura
organizatorica..............................................................
................pag. 38
3.1.3.               Veniturile               fondului                pentru
mediu...............................................................pag. 38
3.2 Conditii de acordare a finantarii  din fondul pentru mediu (Criterii  de
eligibilitate)……………………………………………………………………....pag.39
3.2.1.      Criterii       de       eligibilitate       referitoare       la
proiect...............................................pag. 39
3.2.2.      Criterii       de       eligibilitate       referitoare       la
solicitant…………...………..……..pag. 39
3.2.2.1         Solicitanţii         operatori           -          criterii
specifice...................................................pag. 40
3.2.2.2    Solicitanţii    organizaţii    neguvernamentale    -     criterii
specifice...................pag. 40
3.2.2.3    Solicitanţii     unităţi     de     învăţământ     -     criterii
specifice.................................pag. 41
3.2.2.4    Solicitanţii    autorităţi    publice    locale    -     criterii
specifice.............................pag. 41
3.3  Categoriile  si  tipurile  specifice  de  proiecte   eligibile   pentru
finantare        in         anul         2007         (Modalitati         de
finantare)..................................................................
.....................pag. 41
3.3.1                                                             Finanţarea
nerambursabilă..............................................................
.............pag. 42
3.3.2                                                             Finanţarea
rambursabilă................................................................
...............pag.42
3.3.3                                                             Finanţarea
mixtă.......................................................................
...................pag. 43
3.3.4.    Termene    de    acordare,    rambursare    si     conditii     de
plata................................pag. 43
3.3.5 Proiecte finalizate in anul 2007 prin accesarea fondurilor de mediu
nerambursabile..............................................................
........................................pag. 44
3.3.6 Situatia proiectelor in curs de finantare  prin  accesarea  fondurilor
de                                                                     mediu
nerambursabile..............................................................
........................................pag. 45
BIBLIOGRAFIE................................................................
..................................pag. 49

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu