Activizarea prescolarilor la activitatile matematice prin corelatii interdisciplinare

Argument    Capitolul I Importanța activităților matematice în grădiniță I.1. Structuri cognitive specifice stadiului preoperațional I.2. Rolul activităților matematice în dezvoltarea psiho-comportamentală a copiilor preșcolari     Capitolul II Strategii de activizare a preșcolarilor la activitățile matematice II.1. Activizarea preșcolarilor la activitățile matematice din grădiniță II.2. Jocul didactic – formă tradițională de organizare a activităților matematice în grădiniță II.3. Interdisciplinaritatea – formă modernă de organizare a activităților matematice în grădiniță II.4. Rolul metodelor didactice în activizarea preșcolarilor la activitățile matematice II.5. Rolul mediului educațional în activizarea preșcolarilor la activitățile matematice II.6. Modalități de activizare a preșcolarilor la activitățile matematice II.6.1. Exemple de activități matematice cu caracter interdisciplinar II.6.2. Modalități de utilizare a metodelor activ – participative în activități matematice la grupa pregătitoare II.6.3. Strategii de organizare ale activităților matematice la sectoare II.6.4. Alte exemple de activități matematice cu caracter interdisciplinar pentru grupa pregătitoare     Capitolul III Cercetare privind activizarea preșcolarilor de grupa pregătitoare la activitățile matematice cu caracter interdisciplinar III.1. Ipoteza de lucru și obiectivele III.2. Metodica cercetării III.3. Descrierea grupei de preșcolari III.4. Organizarea și desfășurarea cercetării III.4.1. Evaluarea inițială III.4.2. Evaluarea sumativă III.4.3. Evaluarea finală III.5. Exemple de activități matematice interdisciplinare aplicate la grupa pregătitoare în etapa de formare III.6. Rezultatele cercetării     Concluzii Bibliografie Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu