ACTUL ADMINISTRATIV - FORMA PRINCIPALA DE ACTIVITATE A AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE - REGIMUL LOR JURIDIC

                                   CUPRINS
Capitolul I – Noţiunea de act administrativ
        Secţiunea I - Terminologie. Consideraţii de ordin istoric şi de
        drept comparat
      ❖ Secţiunea a II-a – Definiţia si trăsăturile actului administrativ
Capitolul II – Categorii de acte administrative. Criterii de clasificare
Capitolul III – Actul administrativ de autoritate
      ❖ Secţiunea I – Definiţie si trăsături
      ❖ Secţiunea a II-a – Cerinţe de legalitate
      ❖ Secţiunea a III-a – Procedura adoptării (emiterii) actului
        administrativ de autoritate
      ❖ Secţiunea a IV-a – Aplicarea actului administrativ de autoritate
Capitolul IV – Actul administrativ de gestiune
      ❖ Secţiunea I – Noţiune şi trăsături
      ❖ Secţiunea a II-a – Elemente de diferenţiere faţă de actul
        administrativ de autoritate şi de contractul civil
      ❖ Secţiunea a III-a – Contractul de achiziţii publice
      ❖ Secţiunea a IV-a – Contractul de concesionare
Capitolul V – Actul administrativ jurisdicţional
      ❖ Secţiunea I – Terminologie, definiţie şi trăsături
      ❖ Secţiunea a II-a – Deosebiri faţă de celelalte acte administrative
      ❖ Secţiunea a III-a – Situaţia actelor administrative jurisdicţionale
        în legea contenciosului administrativ
Capitolul VI – Controlul legalităţii actelor administrative
      ❖ Secţiunea I – Forme de control administrativ. Criterii de
        clasificare
      ❖ Secţiunea a II-a – Controlul exercitat de instanţele de contencios
        administrativ
      ❖ Secţiunea a III-a – Controlul exercitat de instanţele de drept
        comun
      ❖ Secţiunea a IV-a – Jurisdicţia administrativă
      ❖ Secţiunea a V-a – Actele administrative exceptate de la controlul
        de legalitate al instanţelor de contencios administrativ
Pagini 109

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu