Administratia publica locala

Introducere  Noţiunea Administraţiei Publice--------------3     Capitolul I. Administraţia publică locală------5  1. Principii generale, istoric şi drept comparat-------------------------------------------- 5  1.1. Principii contemporane de organizare a administraţiei locale------------------5  1.2. Formele şi limitele autonomiei locale---------------------------------------------------8  1.3 Evoluţia reglementării privind autonomia locală în România---------------------10  1.4 Principiile organizării administraţiei locale potrivit Constituţiei din 1991-------------15  1.5 Principiul sistemului departamental----------------------------------------------------------------18  1.6. Prefectul, ca autoritate de tutelă administrativă------------------------------------------------20  1.7. Aspecte de drept comparat---------------------------------------------------------------------------22  2. Norme constituţionale privitoare la administraţia publică locală----------------------------26  3. Aplicarea principiului autonomiei locale în organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale- 27  4. Autorităţile comunale şi orăşeneşti------------------------------------------------------------------31     Capitolul II. Consiliul local----------32  1. Consideraţii generale----------------------------------------------------------32  2. Alegerea, componenţa şi constituirea consiliilor locale----------------33  3. Competenţa, funcţionarea şi atribuţiile consiliilor locale---------------41  4. Durata mandatului consiliului local---------------------------------------- 47  5. Dizolvarea consiliului local---------------------------------------------------49     Capitolul III. Primarul şi primăria-----------51  1. Alegerea şi mandatul primarului---------------------------------------------51  2. Atribuţiile primarului--------------------------------------------------------------55  3. Actele administrative emise de primar------------------------------------55  4. Secretarul localităţii--------------------------------------------------------------56  5. Serviciile publice locale---------------------------------------------------------58     Capitolul IV. Consiliile judeţene--------------60  1. Componenţa, alegerea şi constituirea consiliilor judeţene----------60  2. Atribuţiile consiliilor judeţene---------------------------------------------------61  3. Funcţionarea consiliilor judeţene----------------------------------------------62  4. Delegaţia permanentă a consiliului judeţean-----------------------------63  5. Preşedintele consiliului judeţean---------------------------------------------64  6. Secretarul consiliului judeţean------------------------------------------------65  7. Serviciile publice ale consiliilor judeţene-----------------------------------66     Capitolul V. Prefectul şi Comisia Consultativă Judeţeană-----------69  1. Scurtă privire istorică asupra instituţiei prefectului-------------------------69  2. Atribuţiile şi actele prefectului-----------------------------------------------------72  3. Comisia judeţeană consultativă---------------------------------------------------73  4. Aparatul tehnic de specialitate al prefecturii---------------------------------75     Capitolul V     Concluzii-------79  Bibliografie Selectivă   82

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu