Administratia publica romaneasca la etapa contemporana

Introducere............3     Capitolul I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND EFICIENŢA ASIGURĂRII ÎN AGRICULTURĂ........9 1.1. Abordări teoretice privind asigurarea ca formă de protecţie a activităţii de antreprenoriat..........9 1.2. Conceptul de eficienţă în domeniul asigurării în agricultură ................18 1.3. Experienţa ţărilor străine în domeniul asigurării în sectorul agrar..............25     Capitolul II. АNALIZA PIEŢEI DE ASIGURARE ÎN SECTORUL AGRAR AL REPUBLICII MOLDOVA..........37 2.1. Dezvoltarea pieţei de asigurare. ...........37 2.2. Analiza eficienţei economice în domeniul asigurării bunurilor în agricultură..................52 2.3. Analiza eficienţei economice a serviciilor de asigurare a unităţilor agricole................64     Capitolul III. CĂILE DE SPORIRE A EFICIENŢEI IMPLEMENTĂRII ASIGURĂRILOR ÎN AGRICULTURĂ..........74 3.1. Marketingul – factor important pentru sporirea volumului operaţiunilor de asigurare ..............74 3.2. Rolul statului în sporirea eficienţei asigurărilor în producţia agricolă..............81 3.3. Măsurile privind dezvoltarea asigurării în sectorul agrar..............89     Sinteza rezultatelor obţinute..............97 Concluzii şi recomandări.....................99 Bibliografie ........................................104 Adnotări.............................................117 Cuvintele-cheie..................................120 Abrevieri.............................................121 Anexe ................................................122
Capitolul 1. Concepte de definirea şi funcţionarea administraţiei publice ..........6
1.1. Obiectul şi definirea administraţiei publice.............6
1.2. Sfera administraţiei publice..............6
1.3. Perspective asupra administraţiei publice...............7
1.4. Principiile administraţiei publice....................8
1.5. Funcţiile administraţiei publice.................9

Capitolul 2. Administraţia publică în dreptul comparat.............12

Capitolul 3. Reforma administraţiei publice în România..........15
3.1. Înfiinţarea, organizarea sau reorganizarea structurilor administrative.............16
3.2. Schema instituţională a procesului de reformă în administraţia publică...........20
3.3. Impactul aderării României la Uniunea europeană asupra administraţiei publice româneşti..............22
3.4. Sprijinul Uniunii Europene pentru Reforma administraţiei publice româneşti................24

Capitolul 4. Controlul administrativ asupra administraţiei publice locale.............26
4.1. Caracteristicile controlului administrativ..............26
4.2. Controlul administrativ în raport cu principiul autonomiei locale..........27

Capitolul 5. Instituţia Prefectului...............29
5.1. Prevederi legislative referitoare la Instituţia Prefectului..............29
5.2. Aparatul propriu de specialitate al prefectului.............30

Capitolul 6. Instituţia Prefectului judeţul Timiş................31
6.1.1 Scurt istoric al evoluţiei Instituţiei Prefectului judeţul Timiş...............31
6.1.2 Atribuţiile prefectului şi ale Instituţiei Prefectului judeţul Timiş.........32
6.1.3 Structura organizatorică şi activitatea structurilor de specialitate............37
6.1.4 Personalul Instituţiei Prefectului judeţul Timiş..............65
6.1.5 Finanţarea activităţilor Instituţiei Prefectului judeţul Timiş...........66
6.2 Rolul prefecţilor şi Instituţiilor Prefecţilor în procesul de reformă............67
6.3. Implementarea reformei în administraţia publică locală Timiş...........69
6.4. Strategia de modernizare a Instituţiei Prefectului judeţul Timiş................70
6.5. Atragerea tinerilor care vor să se specializeze în administraţia publică din Timiş...........73
6.6. Stimularea abilităţilor de elaborare şi implementare de proiecte................73
6.7. Perfecţionarea continuă a personalului din administraţie..................76
6.8. Activităţi de informare şi consultanţă..............78
6.9. Monitorizarea aplicării acquis-ului comunitar..........82
6.10. Raporturile dintre Instituţia Prefectului şi societatea civilă..............83

Concluzii.........86
Anexa 1. Prefecţii judeţului Timiş în perioada 1990 – 2009...................89
Anexa 2. Lege nr. 340 din 12 iulie 2004 privind instituţia prefectului.............90
BIBLIOGRAFIE.............102

- See more at: http://www.libroteze.com/ro/administratia-publica-romaneasca-la-etapa-contemporana#sthash.bq08pUqs.dpufIntroducere............3     Capitolul I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND EFICIENŢA ASIGURĂRII ÎN AGRICULTURĂ........9 1.1. Abordări teoretice privind asigurarea ca formă de protecţie a activităţii de antreprenoriat..........9 1.2. Conceptul de eficienţă în domeniul asigurării în agricultură ................18 1.3. Experienţa ţărilor străine în domeniul asigurării în sectorul agrar..............25     Capitolul II. АNALIZA PIEŢEI DE ASIGURARE ÎN SECTORUL AGRAR AL REPUBLICII MOLDOVA..........37 2.1. Dezvoltarea pieţei de asigurare. ...........37 2.2. Analiza eficienţei economice în domeniul asigurării bunurilor în agricultură..................52 2.3. Analiza eficienţei economice a serviciilor de asigurare a unităţilor agricole................64     Capitolul III. CĂILE DE SPORIRE A EFICIENŢEI IMPLEMENTĂRII ASIGURĂRILOR ÎN AGRICULTURĂ..........74 3.1. Marketingul – factor important pentru sporirea volumului operaţiunilor de asigurare ..............74 3.2. Rolul statului în sporirea eficienţei asigurărilor în producţia agricolă..............81 3.3. Măsurile privind dezvoltarea asigurării în sectorul agrar..............89     Sinteza rezultatelor obţinute..............97 Concluzii şi recomandări.....................99 Bibliografie ........................................104 Adnotări.............................................117 Cuvintele-cheie..................................120 Abrevieri.............................................121 Anexe ................................................122 - See more at: http://www.libroteze.com/ro/eficacitatea-asigurarilor-agricultura-republicii-moldova-conditiile-economiei-de-piata#sthash.4BUTAV7T.dpuf
Capitolul 1. Concepte de definirea şi funcţionarea administraţiei publice ..........6
1.1. Obiectul şi definirea administraţiei publice.............6
1.2. Sfera administraţiei publice..............6
1.3. Perspective asupra administraţiei publice...............7
1.4. Principiile administraţiei publice....................8
1.5. Funcţiile administraţiei publice.................9

Capitolul 2. Administraţia publică în dreptul comparat.............12

Capitolul 3. Reforma administraţiei publice în România..........15
3.1. Înfiinţarea, organizarea sau reorganizarea structurilor administrative.............16
3.2. Schema instituţională a procesului de reformă în administraţia publică...........20
3.3. Impactul aderării României la Uniunea europeană asupra administraţiei publice româneşti..............22
3.4. Sprijinul Uniunii Europene pentru Reforma administraţiei publice româneşti................24

Capitolul 4. Controlul administrativ asupra administraţiei publice locale.............26
4.1. Caracteristicile controlului administrativ..............26
4.2. Controlul administrativ în raport cu principiul autonomiei locale..........27

Capitolul 5. Instituţia Prefectului...............29
5.1. Prevederi legislative referitoare la Instituţia Prefectului..............29
5.2. Aparatul propriu de specialitate al prefectului.............30

Capitolul 6. Instituţia Prefectului judeţul Timiş................31
6.1.1 Scurt istoric al evoluţiei Instituţiei Prefectului judeţul Timiş...............31
6.1.2 Atribuţiile prefectului şi ale Instituţiei Prefectului judeţul Timiş.........32
6.1.3 Structura organizatorică şi activitatea structurilor de specialitate............37
6.1.4 Personalul Instituţiei Prefectului judeţul Timiş..............65
6.1.5 Finanţarea activităţilor Instituţiei Prefectului judeţul Timiş...........66
6.2 Rolul prefecţilor şi Instituţiilor Prefecţilor în procesul de reformă............67
6.3. Implementarea reformei în administraţia publică locală Timiş...........69
6.4. Strategia de modernizare a Instituţiei Prefectului judeţul Timiş................70
6.5. Atragerea tinerilor care vor să se specializeze în administraţia publică din Timiş...........73
6.6. Stimularea abilităţilor de elaborare şi implementare de proiecte................73
6.7. Perfecţionarea continuă a personalului din administraţie..................76
6.8. Activităţi de informare şi consultanţă..............78
6.9. Monitorizarea aplicării acquis-ului comunitar..........82
6.10. Raporturile dintre Instituţia Prefectului şi societatea civilă..............83

Concluzii.........86
Anexa 1. Prefecţii judeţului Timiş în perioada 1990 – 2009...................89
Anexa 2. Lege nr. 340 din 12 iulie 2004 privind instituţia prefectului.............90
BIBLIOGRAFIE.............102

- See more at: http://www.libroteze.com/ro/administratia-publica-romaneasca-la-etapa-contemporana#sthash.bq08pUqs.dpuf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu