Administratia publica

   INTRODUCERE        CAPITOLUL I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ – NOŢIUNI GENERALE §1. Conceptul de administraţie publică centrală §2. Conceptul de administraţie publică locală §3. EVOLUŢIA RELAŢIILOR DINTRE ORGANUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN PLAN ISTORIC ÎN MOLDOVA §4. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice în Moldova în perioada sovietică.     Capitolul II. RAPORTURILE ŞI RELAŢIILE DINTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN ŢĂRILE EUROPEI CENTRALE DE EST §1. Tipurile de relaţii în administrarea publică în unele ţări din Europa Centrală şi de Est §2. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice în unele state din spaţiul ex-sovietic §3. Practica României privind raporturile dintre autorităţile administraţiei publice     Capitolul III.RELAŢIILE DINTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRATIVE PUBLICE ÎN MOLDOVA DUPĂ DECLARAREA SUVERANITĂŢII §1. Relaţiile dintre diferite niveluri de administrare în procesul de democratizare §2. Evoluţia formelor de relaţii dintre autorităţile administraţiei publice de diferite niveluri §3.Reorganizarea administrativ-teritorială şi implementarea noilor tipuri de raporturi între autorităţile administraţiei publice §4.Conlucrarea serviciilor publice desconcentrate în teritoriul judeţului Chişinău şi a autorităţilor publice locale în chestiunile de interes comun     ÎNCHEIERE  BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu