Adoptia - evaluarea practicilor de implementare si functionare a managementului de caz in domeniul protectiei copilului din Romania

    INTRODUCERE
CAP I. COPILUL ŞI FAMILIA
      1.1.Definiţii ale familiei
      1.2. Funcţiile, responsabilităţiile şi abilităţiile parentale
      1.3. Rolurile familiei în educaţia copiilor
      1.4. Nevoile de bază a copilului
1.4.1. Piramida nevoilor - Abraham H. Maslow (1908)
1.4.2. Nevoi specifice ale copilului
1.4.3. Teoria ataşamentului
CAP II. ABANDONUL DE COPII
2.1. Definiţii ale abandonului
2.2. Evoluţia fenomenului de abandon în România
2.3. Date statistice privind abandonul copiiilor
2.4. Consecinţele abandonului asupra copilului
2.4.1. Abandonul ca traumă
2.4.2. Abandonul ca fenomen
2.5 Serviciile de ocrotire
    CAP III. PROCESUL DE ADOPŢIE
      3.1 Evoluţia procedurilor şi a legislaţiei
      3.2. Procedura juridică actuală de adopţie în România
3.3.Procesul emoţional al adopţiei
3.3.1.Părinţii implicaţi în adopţie
3.3.2.Ataşamentul copilului în familia adoptivă
PARTEA PRACICĂ
      I.Definirea problemei
      II.Scopul cercetării
      III.Ipotezele şi obiectivele cercetării
      IV.Universul cercetării
      V.Metode şi tehnici folosite în cercetare
      VI.Raportul cercetării
      48 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu