Amenajare Turistica Montana

INTRODUCERE     CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND STRATEGIA DEZVOLTĂRII TURISMULUI 7 1.1. Turismul și dezvoltarea strategică 7 1.2. Turismul într-o viziune de marketing 7 1.3. Rolul, importanța și conceptul de amenajare turistică 7 1.4. Forme de turism 8 1.5. Concepții și strategii de amenajare și de dezvoltare a turismului montan 9     CAPITOLUL 2. TURISMUL MONTAN PE PLAN GLOBAL 13 2.1 Experiența internațională în domeniu 13 2.2 Oferta actuală a stațiunilor montane 14 2.3 Principii de proiectare și dezvoltare a stațiunilor montane 15 2.4 Factorii de succes ai unei stațiuni montane; atractivitatea stațiunii 17     CAPITOLUL 3. TURISMUL MONTAN ÎN ROMÂNIA 19 3.1 Politica montană 19 3.2 Oferta turismului montan în România și potențialul turistic 20 3.3 Programe și forme de turism practicate 24 3.4 Dimensiunile și structura cererii turistice în zona montană 24 3.5 Amenajarea, organizarea și dezvoltarea spațiului turistic montan de dominanță “Albă” în România 26     CAPITOLUL 4. AMENAJAREA TURISTICĂ MONTANĂ A ORAȘULUI PIATRA NEAMȚ 29 4.1 Metodologia cercetării 29 4.2 Piatra Neamț - date generale 30 4.3 Patrimoniul turistic – Potențialul turistic natural și antropic 31 4.4 Analiza SWOT 41 4.5 Strategii de amenajare turistică montană 44 4.6 Proiecte în cadrul dezvoltării economice și turismului 48     CONCLUZII 51 BIBLIOGRAFIE 54

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu